บรรยายพิเศษ หัวข้อ เจาะลึกกลไกของทักษะการอ่านในสมอง The Reading Brain

 

 

บรรยายพิเศษ LIVE Webinar

 

“เจาะลึก กลไกของทักษะการอ่านในสมอง”

-ทำความเข้าใจ ทำไมนักเรียนบางคนไม่ชอบอ่าน อ่านแล้วไม่เข้าใจ- 

 

 

หัวข้อในการบรรยาย:เจาะลึก กลไกของทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในสมอง” 

ทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีรับมือนักเรียนที่ไม่ชอบอ่าน อ่านแล้วไม่เข้าใจ

[ The Reading Brain - No Comprehension? No desire to read? Strategies to help ]

 

วันที่: วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 

เวลา: 19:30 - 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย

เหมาะสำหรับ: พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักการฝึกสมอง หลักการเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทวิทยา 

ค่าลงทะเบียน: ไม่เสียค่าใช้จ่าย

มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยแบบ real-time

 

การมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและเข้าใจสิ่งที่อ่านนั้น มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างมากกับความสำเร็จทางการศึกษา นักเรียนที่สนุกกับการอ่านจะได้รับประโยชน์ตามธรรมชาติจากโรงเรียนมากกว่านักเรียนที่พบว่าการอ่านเป็นเรื่องไม่สนุกและน่าเบื่อ

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการอ่านนั้นต้องเกิดจากการมีแรงบันดาลใจ เช่น ถ้าเด็กนักเรียนคนนี้ “ชอบอ่าน” เขาก็จะอ่านเอง ในปัจจุบันนักประสาทวิทยาได้ทำการศึกษาแล้วว่า ความสามารถที่นักเรียนจะอ่านให้สนุกได้นั้น ไม่ได้เกิดจากความต้องการหรือความชอบที่จะอ่าน แต่เกิดจากทักษะสมองที่ควบคุมทางด้านภาษาต่างหาก ซึ่งจริง ๆ แล้ว ความสามารถในการอ่านและการรู้สึกสนุกกับการอ่านคือหนึ่งในทักษะที่ซับซ้อนที่เราต้องทำการเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิต

มาเรียนรู้และดูว่ากลไกของสมองที่เกี่ยวข้องกับการอ่านนั้นทำงานอย่างไร และดูความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษและความสามารถทางการอ่านด้านต่าง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนของเราพัฒนาทักษะพื้นฐานสมองให้แข็งแรงพร้อมสำหรับการอ่านและสร้างทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ  

 

จุดประสงค์ของการเข้ารับฟัง

  • เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกสมองที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอ่านและความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและกลไกทักษะการอ่านในสมอง
  • ค้นหาคำตอบว่าทำไมนักเรียนบางคนจึงรักการอ่านและบางคนกลับไม่ชอบและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องอ่าน
  • เรียนรู้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่มาจากงานวิจัยเพื่อช่วยให้นักเรียนของเราสร้างทักษะสมองที่แข็งแรงเพื่อช่วยให้การอ่านภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  • ค้นพบเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้ผู้ปกครองและคุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละบุคคลมีความสามารถในการอ่านภาษาอังฤษเพิ่มขึ้น โดยสามารถใช้งานที่บ้านได้และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเรียนแบบรักษาระยะห่างในช่วงโควิด-19

 

ผู้บรรยาย - Dr. Martha Burns 

ดร. มาร์ธา เบิร์นส์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Northwestern University มีผลงานการเป็นนักเขียนหนังสือ 3 เล่ม และเขียนวารสารต่าง ๆ มากมายกว่า 100 บทความที่เกี่ยวข้องกับหลักประสาทวิทยาทางด้านภาษาศาสตร์และการสื่อสาร 

ดร. เบิร์นส์ มีความเชี่ยวชาญครบทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางด้านประสาทวิทยา เช่น ทางด้านภาษาศาสตร์และการศึกษาสมองส่วนที่ควบคุมการอ่าน สมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบสองภาษา การเรียนรู้ภาษาอย่างต่อเนื่อง และสมองของวัยรุ่น 

ดร. มาร์ธา เบิร์นส์ ยังดำรงตำแหน่งสมาชิกอาวุโสในสมาคม American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) อีกทั้งยังเป็นผู้อำนวยการด้านการศึกษาทางประสาทวิทยาให้กับบริษัท Scientific Learning Corportation อีกด้วย 

 

 

 

ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจ LIVE Webinar เสร็จสิ้นแล้ว -

 

 

 

✍️ ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมรับฟัง Webinars ที่ผ่านมา 

 

99.45% การบรรยาย Live Webinars มีประโยชน์หรือ มีประโยชน์มาก

84.59% สามารถนำกลยุทธ์ไปปรับใช้ได้

94.88% ต้องการแนะนำเพื่อนหรือท่านอื่นให้เข้าร่วม Webinar กับ BrainFit

 

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Webinar นี้ก็คือ วิทยากรมีความรู้มากและนำเสนอให้เข้าใจได้อย่างครอบคลุม หัวข้อที่นำเสนอก็เกี่ยวข้องกันมากและเข้ากับช่วงเวลาของพวกเรา "

ข้อมูลที่วิทยากรนำเสนอมีความกระชับ การได้ทำผลสำรวจความคิดเห็นระหว่างฟังบรรยายนั้นดีมาก เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย " 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0917743769 หรือ LINE OFFICIAL: @brainfit_th