BrainFit Scholar Programmes

คอร์สพัฒนาสมาธิสำหรับเด็ก 7-18 ปี

 

 

สมัครวันนี้

7.7 โปรโมชัน ลดทันที 25% 🔥

⭐หมดเขต 31 ก.ค. 67⭐

*ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด*

 

⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐

 

 

BrainFit® Scholar - Whole Brain Training เหมาะสำหรับใคร?

เหมาะสำหรับผู้เรียนวัย 7-18 ปี

- เพิ่มทักษะด้านสมาธิ

- เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ให้ไวและแม่นยำ

- เพิ่มความสามารถในการจดจำ วิเคราะห์

- เพิ่มไหวพริบ 

- พัฒนาลายมือและทักษะอื่นๆ ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

- เพิ่มพื้นฐานความสามารถของทักษะด้านกีฬาและดนตรี

- เพิ่มความมั่นใจ อารมณ์ในเชิงบวก กล้าคิดกล้าเรียนรู้

 

 

ทำไมคอร์สฟิตสมอง พัฒนาสมาธิ กับ BrainFit ถึงไม่เหมือนใคร!

BrainFit ก่อตั้งในปี 2001 โปรแกรม BrainFit® Scholar ของเราได้พิสูจน์แล้วว่า สามารถช่วยเพิ่มผลการเรียนในโรงเรียนของเด็ก ๆ ให้สูงมากยิ่งขึ้น เเละยกระดับทักษะทางด้านภาษา กีฬา ดนตรี พร้อมทั้งทักษะในการจัดการอารมณ์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้กับเด็ก ๆ

 

เราแตกต่างจากที่อื่นเพราะ

- เป็นที่แรกและที่เดียว ที่ฝึกทักษะสมองทั้งหมด 5 ด้าน (Whole Brain Training) ได้อย่างละเอียด ครบถ้วน และเข้มข้น!

- ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับทักษะแรกเริ่มของผู้เรียนแต่ละบุคคล

- มีงานวิจัยรองรับ กิจกรรมทุกรูปแบบถูกออกแบบตามหลักประสาทวิทยา

- ทุกทักษะที่ได้ฝึกจะอยู่ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต

 

 

เพื่อให้ลูกรักได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้สูงสุด!

โปรแกรม BrainFit® Scholar ประกอบไปด้วยการฝึกที่เน้นให้ผู้เรียนได้ออกแรงสมองในส่วนต่าง ๆ ทั้ง 5 ส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการเรียนรู้ที่ไว แม่นยำ การจดจ่อ ผ่านรูปแบบการฝึกที่เป็นกิจกรรมแสนสนุก เด็ก ๆ จะเพลิดเพลิน ท้าทาย กับทุกกิจกรรมที่ได้ฝึก!

 

 

พัฒนาสมาธิสำหรับเด็ก 7-18 ปี

 

SMART™ Moves

 

 

ทุกวันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับเด็กก็เช่นกัน เพราะการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายนั้น นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่ายกายและจิตใจให้เจริญเติบโตตามช่วงวัยที่เหมาะสมอีกด้วย เพราะไม่ว่าเด็กจะขยับตัว นั่ง เดิน หรือเล่น ล้วนแล้วแต่ใช้ทักษะและกระบวนการในรับรู้จากประสาทสัมผัสต่าง ๆ ผ่านสมองส่งต่อมายังร่างกาย ซึ่งหากการรับรู้สิ่งเหล่านี้ขาดหายไป หรือไม่เจริญตามวัย การควบคุมร่างกาย หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนและชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ อาจจะออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งในบางครั้ง เราเองอาจจะเห็นเด็ก ๆ เดินหกล้มบ่อย ไม่กระฉับกระเฉง อยู่ไม่นิ่ง เหม่อลอย เขียนหนังสือช้า หรือรีบเร่ง เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้สมบูรณ์ได้ 

ที่สถาบัน BrainFit มีคอร์ส BrainFit® Scholar ที่จะช่วยปรับสมดุลความแข็งแรงในการควบคุมประสาทสัมผัสทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวซึ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7-18 ปี ที่ควรได้รับการฝึกให้เหมาะสมและเพียงพอตามช่วงพัฒนาการ

กิจกรรม SMART Moves จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว การทรงตัว การวางแผน จัดการ และควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว การทำงานประสานกันระหว่างอวัยวะต่างๆ ตลอดจนกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • การรับรู้ด้านร่างกายและการคาดคะเนระยะ (วัตถุระยะใกล้-ไกล)
 • การจัดระบบกระบวนความคิดของสมองทางด้านการเคลื่อนไหว (ร่างกายทำงานประสานกันได้ดี)
 • ร่างกายมีภาวะการรับรู้สิ่งรอบข้างได้ดีขึ้น (กระฉับกระเฉง/ร่าเริงสดใส)
 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (หยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆ/กีฬา)
 • ลายมือเป็นระเบียบเรียบร้อย (การเขียน/การคัดลอกงาน)
 • สมาธิ

 

 

SMART™ Listening

 

เพราะความรู้มีอยู่รอบตัว และเด็ก ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟิตสมองให้ประมวลผลข้อมูลที่รับรู้ผ่านการได้ยินให้แข็งแรง เพราะการฟังไม่เพียงแต่ว่าเราได้ยินหรือไม่ แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นคืออะไร

ในหลักสูตร SMART Listening ของสถาบัน BrainFit ได้นำโปรแกรมพัฒนาทักษะการฟังและการเรียนภาษาที่ชื่อว่า Fast ForWord® เข้ามาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในส่วนนี้ให้กับผู้เรียน โดยโปรแกรมจะฝึกผู้เรียนตั้งแต่ทักษะด้านการวิเคราะห์หน่วยเสียง ไปจนถึงการฟังข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่ต้องอาศัยความจำและการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงมาใช้ในการทำกิจกรรม ในการฝึกกับโปรแกรม Fast ForWord® ผู้เรียนจะได้ฝึกผ่านการฟังและตอบคำถามกว่า 1,000 ครั้ง เพื่อให้สมองได้เกิดการเรียนรู้ กระชับความไวทางการคิดและประมวลผลข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น

ในส่วนของการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Fast ForWord® สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับไม่ใช่เพียงความไวทางการคิดวิเคราะห์และสมาธิเท่านั้น ผู้เรียนยังจะได้ฝึกภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอีกทักษะด้านภาษาที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างถูกวิธีและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องท่องจำ ทำให้การเรียนรู้ในคอร์ส SMART Listening เป็นคอร์สที่ครบถ้วนทั้งการพัฒนาภาษาอังกฤษและการฝึกการวิเคราะห์ จดจำ ข้อมูลและประมวลผลผ่านการฟัง

 

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการฟัง
 • มีสมาธิและความจำที่ดีขึ้น
 • ทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีความมั่นใจในการสื่อสาร
 • การเรียงลำดับความคิดหรือเหตุการณ์ซึ่งจำเป็นต่อการเขียนงานเช่น เรียงความหรือบทความ
 • เรียนรู้ไว เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้รวดเร็ว

 

 

 

SMART™ Vision

 

 

รู้หรือไม่? จากการวิจัยพบว่า 80% ของเด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านการมอง (องค์การอนามัยโลก, 2015) ซึ่งหากเด็ก ๆ ขาดทักษะในการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการมองก็อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ และผลการเรียนของเด็ก ๆ ได้ แต่ปัญหาดังกล่าวนี้จะหมดไปหากเด็ก ๆ ได้ฝึกฝนทักษะด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมตามช่วงวัย

กิกรรม SMART Vision เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 7-18 ปี ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการประมวลผลที่เกิดจากการมอง ช่วยให้เด็ก ๆ รับรู้และตีความข้อมูลที่เห็นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ความสามารถในการโฟกัสและจดจำไปยังสิ่งที่เห็น การมองมุมกลับ ความเข้าใจมิติสัมพันธ์ รูปทรง เรขาคณิต และคณิตศาสตร์ รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างการมองและร่างกายส่วนต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

ผลที่ได้รับจากการฝึก 

 • ความสามารถและความรวดเร็วในการเรียนรู้จากการมอง
 • สมาธิ
 • ความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่รับรู้ผ่านการมอง
 • ความถูกต้องในรายละเอียด
 • ระบบและการรับรู้แผนภาพความคิด
 • เป็นคนช่างสังเกต
 • อ่านหนังสือได้เร็วและถูกต้อง
 • ความแม่นยำในการกะระยะ

 

 

SMART™ Focus

 

 

สมาธิ คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกฝึกเป็นลำดับต้น ๆ เพราะการมีสมาธิที่ดีนั้นทำให้เด็ก ๆ สามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือแม้แต่กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา และในส่วนของกิจกรรม

SMART Focus  คือหนึ่งในกิจกรรมฟิตสมองของ BrainFit โดยความพิเศษคือ การฝึกให้สมองจดจำข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางการได้ยิน การมอง และจำตัวเลขเพื่อนำมาคิดคำนวน ด้วยลักษณะการฝึกที่เหมือนเกมจะทำให้เด็ก ๆสนุกและมีความตั้งใจที่จะต่อยอดคะแนนให้สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ นอกเหนือจากการฟิตสมองให้สามารถจดจำรายละเอียดผ่านการรับรู้ทางด้านต่าง ๆให้ดีขึ้นแล้ว เรายังมีการฝึกสมาธิของเด็ก ๆ โดยซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยฝึกความตั้งใจ ความนิ่ง และสมาธิของเด็ก ๆ ได้ เด็ก ๆ จะได้ฝึกการควบคุมอารมณ์ ความหุนหันพลันแล่น และฝึกให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่สงบ

 

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • สมาธิ
 • ความจำและไหวพริบ
 • คิดประมวณผลไว
 • สามารถจดจ่ออยู่ ในงานที่ทำได้
 • ความสามารถในการอยู่นิ่งและควบคุมอารมณ์

 

 

SMART™ EQ

 

 

อารมณ์ และ การเข้าสังคมในวัยเด็ก สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาการเชิงบวกให้กับเด็ก ๆ ทุกคน ดังนั้น การรับรู้ทางด้านอารมณ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึก นึก คิด อะไร และควรรับมือ หรือ จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้อย่างไรบ้าง ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลให้เด็กแสดงอารมณ์ ได้อย่างถูกวิธี และ เรียนรู้อารมณ์ของคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย BrainFit สามารถฝึกทักษะด้านการรับรู้ทางด้านอารม์ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ รับมือ และปรับอารมณ์เชิงบวกเพื่อส่งผลให้เด็กเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม เมื่อเด็กมีความพร้อมในทุกทักษะ ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิต

 

ผลที่ได้รับจากการฝึก Whole Brain Training

 • เรียนรู้ และ เข้าใจอารมณ์ของตัวเอง
 • เรียนรู้ และ เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น
 • รับมือ และ จัดการกับอารมณ์ได้ถูกต้อง
 • เข้าสังคมได้อย่างธรรมชาติมากขึ้น
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น
 • อารมณ์ดีขึ้น

 

 

 

เสียงตอบรับจากผู้ปกครองหลังฝึกคอร์ส BrainFit® Scholar 

 

 

จากคุณแม่ของน้องอายุ 8 ปี หลังจากฝึกคอร์ส BrainFit Scholar 

ก่อนฝึก: 

 • ลายมือไม่สวยเลยค่ะ ตัวใหญ่มาก
 • ไม่ค่อยมีสมาธิ
 • ระบบความจำยังไม่ค่อยดี การพัฒนากล้ามเนื้อยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
 • การฟังภาษา Eng ยังคงสับสนอยู่ค่ะ

หลังฝึก: 

 • ลายมือ สวยงามมากขึ้น มากๆเลย
 • มีสมาธิเพิ่มขึ้น สามารถนั่งอ่านหนังสือ ทำการบ้านได้เป็นเวลานานพอสมควร
 • ความจำเริ่มจำได้มากขึ้น
 • กล้ามเนื้อต่างๆ ดีขึ้น ทั้งมัดใหญ่ มัดเล็ก ทำให้สามารถทำท่ายากๆ ต่างๆ ได้

อยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองท่านอื่น ๆ 

การพัฒนาการสมองต้องใช้เวลา การฝึกฝนจากสถาบันที่ดี แนะนำที่นี้เลยค่ะ ?

อ่านรีวิวเพิ่มเติมที่นี่ >>

 

 

สมัครวันนี้

7.7 โปรโมชัน ลดทันที 25% 🔥

⭐หมดเขต 31 ก.ค. 67⭐

 

"พัฒนาสมาธิ"

 

ติดต่อ: ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ทดลองเรียนฟรี 

โทร 02-656-9939 / 091-774-3769

LINE: @brainfit_th

เพิ่มเพื่อน

 

ปรึกษาฟรี หรือ ทดลองเรียนฟรี