Holiday Programmes

 

 

 

 

'' ฟิตสมอง สร้างพื้นฐานการมีสมาธิที่ดี ''

เหมาะสำหรับน้อง 3-18 ปี

 

☀️ คอร์สปิดเทอม ประจำปี 2565 ☀️

เพิ่มเพื่อน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ด่วน! รับจำนวนจำกัดเท่านั้น

หมดเขต 31 พ.ค. 65

 

มาตรการป้องกัน COVID-19 คลิก!

 

ในการฝึก เด็ก ๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า 20 กิจกรรม ได้เคลื่อนไหว ได้แข่งขันกับตนเอง สร้างความมั่นใจ และความพร้อมของสมองให้สามารถ “รับ” สิ่งที่ต้องเรียนรู้เมื่อเปิดภาคเรียนได้มากขึ้น

นักเรียนจะได้ฝึกความจำ ไหวพริบ ใช้ทักษะสมองในการแก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ และในด้านการฝึกความแข็งแรงทางด้านร่างกาย นักเรียนจะได้สนุกกับกิจกรรมฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กที่จำเป็นต่อการเขียน ประสาทสัมผัสและการรับรู้ การทรงตัว การสร้างสมดุลของร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นอย่างมากในการควบคุมร่างกายให้นั่งนิ่งได้ในห้องเรียน อีกทั้งยังช่วยเสริมทักษะการเล่นดนตรีและกีฬาให้ดีขึ้นอีกด้วย  

 

คอร์สปิดเทอม เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะพื้นฐานสมองที่จำเป็นต่อการสร้างสมาธิ 5 ทักษะ ดังต่อไปนี้

 

1. SMART™ Listening พัฒนาทักษะด้านการฟัง
 

 

พัฒนาทักษะด้านการฟังผ่านโปรแกรม Fast ForWord® ที่ถูกออกแบบโดยนักประสาทวิทยาชั้นนำระดับโลก ในการทำกิจกรรม ผู้ฝึกจะต้องวิเคราะห์หน่วยเสียง จดจำคำสั่งที่มาในลักษณะของคำศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษ เรียงลำดับความจำขณะฟังและโต้ตอบให้ถูกต้อง ในกิจกรรมนี้ นอกจากเด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะการฟังและความจำแล้ว ยังได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกขั้นตอนไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการฟัง
 • มีสมาธิและความจำที่ดีขึ้น
 • ทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีความมั่นใจในการสื่อสาร
 • การเรียงลำดับความคิดหรือเหตุการณ์ซึ่งจำเป็นต่อการเขียนงาน เช่น เรียงความหรือบทความ
 • เรียนรู้ไว เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้รวดเร็ว

 

 

2. SMART™ Moves

 

 

คอร์สช่วยพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว การทรงตัว การวางแผน จัดการ และควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว การทำงานประสานกันระหว่างอวัยวะต่าง ๆ ตลอดจนกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่นิ่งได้ในห้องเรียน มีความพร้อมและสมาธิในการจดจ่อได้ดียิ่งขึ้น วอกแวกน้อยลง

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • การรับรู้ด้านร่างกายและการคาดคะเนระยะ (วัตถุระยะใกล้-ไกล)
 • การจัดระบบกระบวนความคิดของสมองทางด้านการเคลื่อนไหว (ร่างกายทำงานประสานกันได้ดี)
 • ร่างกายมีภาวะการรับรู้สิ่งรอบข้างได้ดีขึ้น (กระฉับกระเฉง/ร่าเริงสดใส)
 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (หยิบจับสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ /กีฬา)
 • ลายมือเป็นระเบียบเรียบร้อย (การเขียน/การคัดลอกงาน)
 • สมาธิในการยั้งตัวเองให้อยู่นิ่งขณะเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมได้ 

 

3. SMART™ Vision 

 

 

เป็นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการประมวลผลที่เกิดจากการมอง ช่วยให้เด็ก ๆ รับรู้และตีความข้อมูลที่เห็นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ความสามารถในการโฟกัสและจดจำไปยังสิ่งที่เห็น การมองมุมกลับ ความเข้าใจมิติสัมพันธ์ รูปทรง เรขาคณิต และคณิตศาสตร์ รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างการมองและร่างกายส่วนต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

ผลที่ได้รับจากการฝึก 

 • ลายมือเป็นระเบียบมากขึ้น
 • ความสามารถและความรวดเร็วในการเรียนรู้จากการมอง
 • สมาธิในการจดจำ วิเคราะห์
 • ความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่รับรู้ผ่านการมอง
 • ความถูกต้องในรายละเอียด
 • ระบบและการรับรู้แผนภาพความคิด
 • เป็นคนช่างสังเกต
 • อ่านหนังสือได้เร็วและถูกต้อง
 • ความแม่นยำในการกะระยะ

 

 

4. SMART™ Focus

 

 

สมาธิ คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกฝึกเป็นลำดับต้น ๆ เพราะการมีสมาธิที่ดีนั้นทำให้เด็ก ๆ สามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือแม้แต่กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา และในส่วนของกิจกรรม SMART Focus คือหนึ่งในคอร์สฟิตสมองของ BrainFit โดยความพิเศษของคอร์สนี้คือ การฝึกให้สมองจดจำข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางการได้ยิน การมอง และจำตัวเลขเพื่อนำมาคิดคำนวน ด้วยลักษณะการฝึกที่เหมือนเกมจะทำให้เด็ก ๆ สนุกและมีความตั้งใจที่จะต่อยอดคะแนนให้สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เด็ก ๆ จะได้ฝึกการควบคุมอารมณ์ ความหุนหันพลันแล่น และฝึกให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่สงบ

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • สมาธิ
 • ความจำและไหวพริบ
 • คิดประมวลผลไว
 • สามารถจดจ่ออยู่ ในงานที่ทำได้
 • ความสามารถในการอยู่นิ่งและควบคุมอารมณ์

 

5. SMART™ EQ

 

 

อารมณ์ และ การเข้าสังคมในวัยเด็ก สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาการเชิงบวกให้กับเด็ก ๆ ทุกคน ดังนั้น การรับรู้ทางด้านอารมณ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ว่าตนเองกำลังรู้สึก นึก คิด อะไร และควรรับมือ หรือ จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้อย่างไรบ้าง ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลให้เด็กแสดงอารมณ์ ได้อย่างถูกวิธี และ เรียนรู้อารมณ์ของคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย BrainFit สามารถฝึกทักษะด้านการรับรู้ทางด้านอารมณ์ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ รับมือ และปรับอารมณ์เชิงบวกเพื่อส่งผลให้เด็กเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม เมื่อเด็กมีความพร้อมในทุกทักษะ ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิต

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • เรียนรู้ และ เข้าใจอารมณ์ของตัวเอง
 • เรียนรู้ และ เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น
 • รับมือ และ จัดการกับอารมณ์ได้ถูกต้อง
 • เข้าสังคมได้อย่างธรรมชาติมากขึ้น
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น
 • อารมณ์ดีขึ้น

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

"เสียงตอบรับจากผู้ปกครอง"

 

 

 

หนึ่งในผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกกับ BrainFit Whole Brain Training

 

ลายมือสวยขึ้น!
 
 

ลายมือไม่สวย ฝึกได้!

 

 

อย่ารอช้า! ทุกวินาทีที่ผ่านไป คือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของลูกคุณ

ผลการ ฝึกสมอง พัฒนาสมาธิ

 

ผลการ ฝึกสมอง พัฒนา สมาธิสั้น

 

 

โปรโมชั่นคอร์สปิดเทอม 2565

หมดเขต 31 พ.ค. 65

ด่วน! รับจำนวนจำกัดเท่านั้น!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 02-656-993802-656-9939  /  02-656-9915

LINE: @brainfit_th

เพิ่มเพื่อน

ปรึกษาฟรี หรือ ทดลองเรียนฟรี 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับวัน เวลา และตารางเรียน

หรือส่วนลดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-656-9938 / 02-656-9939