Holiday Programmes

 

'' ฟิตสมอง สร้างพื้นฐานการมีสมาธิที่ดี ''

เหมาะสำหรับน้อง 3-18 ปี

 

เตรียมพร้อมกับคอร์สปิดเทอม สำหรับน้อง ๆ โรงเรียนอินเตอร์

☀️ ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ประจำปี 2567 ☀️

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

สมัครวันนี้  รับส่วนลดทันที 28% 

⭐ ด่วน! วันนี้ - 31 ก.ค. 67 เท่านั้น!

 

 

มาตรการป้องกัน COVID-19 คลิก!

 

ในการฝึกคอร์สปิดเทอม เด็ก ๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า 20 กิจกรรม ได้เคลื่อนไหว ได้แข่งขันกับตนเอง สร้างความมั่นใจ และความพร้อมของสมองให้สามารถ “รับ” สิ่งที่ต้องเรียนรู้เมื่อเปิดภาคเรียนได้มากขึ้น

นักเรียนจะได้ฝึกความจำ ไหวพริบ ใช้ทักษะสมองในการแก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ และในด้านการฝึกความแข็งแรงทางด้านร่างกาย นักเรียนจะได้สนุกกับกิจกรรมฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กที่จำเป็นต่อการเขียน ประสาทสัมผัสและการรับรู้ การทรงตัว การสร้างสมดุลของร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นอย่างมากในการควบคุมร่างกายให้นั่งนิ่งได้ในห้องเรียน อีกทั้งยังช่วยเสริมทักษะการเล่นดนตรีและกีฬาให้ดีขึ้นอีกด้วย  

 

คอร์สปิดเทอม เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะพื้นฐานสมองที่จำเป็นต่อการสร้างสมาธิ 5 ทักษะ ดังต่อไปนี้

 

1. SMART™ Listening พัฒนาทักษะ การฟัง
 

 

พัฒนาทักษะด้านการฟังผ่านโปรแกรม Fast ForWord® ที่ถูกออกแบบโดยนักประสาทวิทยาชั้นนำระดับโลก ในการทำกิจกรรม ผู้ฝึกจะต้องวิเคราะห์หน่วยเสียง จดจำคำสั่งที่มาในลักษณะของคำศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษ เรียงลำดับความจำขณะฟังและโต้ตอบให้ถูกต้อง ในกิจกรรมนี้ นอกจากเด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะการฟังและความจำแล้ว ยังได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกขั้นตอนไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการฟัง
 • มีสมาธิและความจำที่ดีขึ้น
 • ทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีความมั่นใจในการสื่อสาร
 • การเรียงลำดับความคิดหรือเหตุการณ์ซึ่งจำเป็นต่อการเขียนงาน เช่น เรียงความหรือบทความ
 • เรียนรู้ไว เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้รวดเร็ว

 

 

2. SMART™ Moves

 

 

คอร์สปิดเทอมช่วยพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว การทรงตัว การวางแผน จัดการ และควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว การทำงานประสานกันระหว่างอวัยวะต่าง ๆ ตลอดจนกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่นิ่งได้ในห้องเรียน มีความพร้อมและสมาธิในการจดจ่อได้ดียิ่งขึ้น วอกแวกน้อยลง

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • การรับรู้ด้านร่างกายและการคาดคะเนระยะ (วัตถุระยะใกล้-ไกล)
 • การจัดระบบกระบวนความคิดของสมองทางด้านการเคลื่อนไหว (ร่างกายทำงานประสานกันได้ดี)
 • ร่างกายมีภาวะการรับรู้สิ่งรอบข้างได้ดีขึ้น (กระฉับกระเฉง/ร่าเริงสดใส)
 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (หยิบจับสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ /กีฬา)
 • ลายมือเป็นระเบียบเรียบร้อย (การเขียน/การคัดลอกงาน)
 • สมาธิในการยั้งตัวเองให้อยู่นิ่งขณะเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมได้ 

 

3. SMART™ Vision พัฒนาทักษะ การมอง

 

 

เป็นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการประมวลผลที่เกิดจากการมอง ช่วยให้เด็ก ๆ รับรู้และตีความข้อมูลที่เห็นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ความสามารถในการโฟกัสและจดจำไปยังสิ่งที่เห็น การมองมุมกลับ ความเข้าใจมิติสัมพันธ์ รูปทรง เรขาคณิต และคณิตศาสตร์ รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างการมองและร่างกายส่วนต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

ผลที่ได้รับจากการฝึก 

 • ลายมือเป็นระเบียบมากขึ้น
 • ความสามารถและความรวดเร็วในการเรียนรู้จากการมอง
 • สมาธิในการจดจำ วิเคราะห์
 • ความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่รับรู้ผ่านการมอง
 • ความถูกต้องในรายละเอียด
 • ระบบและการรับรู้แผนภาพความคิด
 • เป็นคนช่างสังเกต
 • อ่านหนังสือได้เร็วและถูกต้อง
 • ความแม่นยำในการกะระยะ

 

 

4. SMART™ Focus พัฒนาทักษะ สมาธิ + ความจำ

 

 

สมาธิ คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกฝึกเป็นลำดับต้น ๆ เพราะการมีสมาธิที่ดีนั้นทำให้เด็ก ๆ สามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือแม้แต่กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา และในส่วนของกิจกรรม SMART Focus คือหนึ่งในคอร์สฟิตสมองของ BrainFit โดยความพิเศษของคอร์สนี้คือ การฝึกให้สมองจดจำข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางการได้ยิน การมอง และจำตัวเลขเพื่อนำมาคิดคำนวน ด้วยลักษณะการฝึกที่เหมือนเกมจะทำให้เด็ก ๆ สนุกและมีความตั้งใจที่จะต่อยอดคะแนนให้สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เด็ก ๆ จะได้ฝึกการควบคุมอารมณ์ ความหุนหันพลันแล่น และฝึกให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่สงบ

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • สมาธิ
 • ความจำและไหวพริบ
 • คิดประมวลผลไว
 • สามารถจดจ่ออยู่ ในงานที่ทำได้
 • ความสามารถในการอยู่นิ่งและควบคุมอารมณ์

 

5. SMART™ EQ พัฒนาทักษะ อารมณ์

 

 

อารมณ์ และ การเข้าสังคมในวัยเด็ก สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาการเชิงบวกให้กับเด็ก ๆ ทุกคน ดังนั้น การรับรู้ทางด้านอารมณ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ว่าตนเองกำลังรู้สึก นึก คิด อะไร และควรรับมือ หรือ จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้อย่างไรบ้าง ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลให้เด็กแสดงอารมณ์ ได้อย่างถูกวิธี และ เรียนรู้อารมณ์ของคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย BrainFit สามารถฝึกทักษะด้านการรับรู้ทางด้านอารมณ์ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ รับมือ และปรับอารมณ์เชิงบวกเพื่อส่งผลให้เด็กเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม เมื่อเด็กมีความพร้อมในทุกทักษะ ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิต

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • เรียนรู้ และ เข้าใจอารมณ์ของตัวเอง
 • เรียนรู้ และ เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น
 • รับมือ และ จัดการกับอารมณ์ได้ถูกต้อง
 • เข้าสังคมได้อย่างธรรมชาติมากขึ้น
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น
 • อารมณ์ดีขึ้น

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

☀️ คอร์สปิดเทอม ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ประจำปี 2567 ☀️

 

 

"เสียงตอบรับจากผู้ปกครอง"

 

 

 

หนึ่งในผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกกับ BrainFit Whole Brain Training

 

ลายมือสวยขึ้น!
 
 

ลายมือไม่สวย ฝึกได้!

 

 

อย่ารอช้า! ทุกวินาทีที่ผ่านไป คือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของลูกคุณ

ผลการ ฝึกสมอง พัฒนาสมาธิ

 

ผลการ ฝึกสมอง พัฒนา สมาธิสั้น

 

 

เตรียมความพร้อม คอร์สปิดเทอม

ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2567

 

สมัครวันนี้  รับส่วนลดทันที 28% 

 

⭐ ด่วน! วันนี้ - 31 ก.ค. 67 เท่านั้น!

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 02-656-993802-656-9939  /  02-656-9915

LINE: @brainfit_th

เพิ่มเพื่อน

ปรึกษาฟรี หรือ ทดลองเรียนฟรี 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับวัน เวลา และตารางเรียน

หรือส่วนลดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-656-9938 / 02-656-9939