ClearFluency ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ออนไลน์

 

 

 

 

ClearFluency คืออะไร ? (เดิมคือโปรแกรม Reading Assistant Plus)

โปรแกรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ClearFluency™ 

ClearFluency เป็นโปรแกรมออนไลน์ได้รับการออกแบบและพัฒนาต่อเนื่องมาจากบริษัท Carnegie Learning เพื่อใช้สำหรับพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการอ่านออกเสียง ให้มีความคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนโดยทั่วไป นักเรียนที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองในด้านการอ่าน การใช้คำศัพท์ การเข้าใจบริบทภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

 

สมัครวันนี้  รับส่วนลด 27%

✨ แถมเรียนฟรีสูงสุด 1 เดือน ✨

⭐ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัด ⭐

ลงทะเบียนได้ วันนี้ - 31 พ.ค. 67 เท่านั้น!🔥

 

"ClearFluency online reading tool"

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึก ClearFluency

 

  • พัฒนาการทางภาษาแบบครอบคลุม: ClearFluency ออกแบบมาให้นักเรียนฝึกภาษาอังกฤษแบบครบองค์รวม โดยมุ่งเน้นที่ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด
  • เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและโต้ตอบได้ทันที: ClearFluency นำเสนอบทเรียนแบบโต้ตอบ (interactive) ในรูปแบบหลากหลายที่น่าสนใจ และการจำลองในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ
  • การฝึกแบบรายบุคคล: ClearFluency ปรับระดับให้เข้ากับความสามารถของผู้เรียนแบบรายบุคคล เพื่อให้เข้ากับความถนัดทางการใช้ภาษาในแต่ละบุคคล
  • การเข้าใช้งานที่สะดวก: ClearFluency เป็นการใช้งานรูปแบบออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน หรือ ที่ทำงาน
  • มีงานวิจัยรองรับ: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด ClearFluency ยังได้รับการออกแบบภายใต้การวิจัย เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล

 

ฟังก์ชั่น ClearFluency Library:

"reading books online"


 

1. สร้างความสนใจและแรงจูงใจ: เนื้อหาที่สนุกสนานและน่าสนใจของห้องสมุด ClearFluency จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจอย่างแท้จริงในการอ่าน การฟัง และการสำรวจหัวข้อใหม่ ๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน

2. การเปิดรับภาษาแบบครอบคลุม: เมื่อนักเรียนฝึกผ่านสื่อการอ่าน แหล่งข้อมูลเสียง วิดีโอ และกิจกรรมเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย นักเรียนจะได้สัมผัสกับรูปแบบและประเภทของการใช้ภาษาที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถทางภาษาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม: เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจคุณค่าต่อวัฒนธรรมและมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งมีส่วนหนึ่งในของการเป็นพลเมืองโลก

4. ออกแบบตามรายบุคคล: เนื้อหาในห้องสมุดของ ClearFluency สามารถปรับให้ตรงตามความต้องการและระดับความสามารถแบบรายบุคคลให้กับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและเกิดการฝึกฝนที่ตรงเป้าหมาย 

5. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: สื่อการสอนพิเศษในห้องสมุด ClearFluency มีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมที่จะช่วยสนับสนุนการใช้ภาษาเฉพาะด้าน โดยให้การสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 

 

ClearFluency เหมาะสำหรับใคร ?

 

"ClearFluency Thailand"

 

ClearFluency ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย:


1. นักเรียนทั่วไป: สามารถใช้งานได้ทั้งที่บ้านหรือในโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-มัธยมศึกษา

2. นักเรียน ELL: หรือผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยพัฒนาความคล่องแคล่วทางภาษาให้ดียิ่งขึ้น

3. นักเรียนที่มีอาการ Dyslexia: เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้สามารถใช้เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และความสามารถทางการสื่อสารได้เพิ่มขึ้น 

4. ผู้เรียนทั่วไป: ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ไม่ว่าจะในที่ทำงาน เพื่อพัฒนาอาชีพ หรือเพิ่มการเรียนรู้ให้ตนเอง โดยเฉพาะทักษะทางด้านการอ่านให้ดียิ่งขึ้น 

 

ClearFluency สำหรับนักเรียนทั่วไป:

 

สามารถใช้ ClearFluency ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับชั้นเรียนของตนเอง หรือใช้ทั่วไปในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ความเข้าใจด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ และการสื่อสาร และการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมประสิทธิภาพในด้านการเรียนรู้และวิชาการของทั้งนักเรียน โรงเรียน หรือองค์กรได้

 

ClearFluency สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ (ELL):

 

ClearFluency ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนนักเรียน ELL เพื่อช่วยในการเรียนรู้ภาษาของพวกเขา โดยนำเสนอการเรียนการสอนที่ตรงเป้าหมาย แบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนได้ฝึกความรู้ในการใช้คำศัพท์ และการฝึกฝนภาษาอย่างแท้จริง เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ภาษาและส่งเสริมการสื่อสารด้วยความมั่นใจในภาษาอังกฤษ

 

ClearFluency สำหรับนักเรียน Dyslexia:


ClearFluency ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านการอ่าน ด้วยการให้แนวทางหลากหลายและแบบฝึกหัดที่ช่วยเสริมทักษะในด้านการอ่าน ช่วยให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องในการอ่านพัฒนาความคล่องแคล่วในการอ่าน ทักษะการถอดรหัสคำ (decoding) และความสามารถทางภาษาโดยรวม

 

 

ClearFluency สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป:

 

ClearFluency ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อาทิ เช่น ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการพูด การออกเสียง (pronounciation) การเพิ่มคลังคำศัพท์ หรือต่อยอดทักษะการเขียน ClearFluency ช่วยให้เกิดการฝึกฝนที่ตรงเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

สมัครวันนี้  รับส่วนลด 27%

✨ แถมเรียนฟรีสูงสุด 1 เดือน ✨

⭐ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัด ⭐

ลงทะเบียนได้ วันนี้ - 31 พ.ค. 67 เท่านั้น!🔥

 

ห้องสมุด ClearFluency Library: ที่รวบรวมหนังสือหลากหลายประเภท ตั้งแต่ระดับชั้น K-12+

 

"ClearFluency Thailand"

 

จุดเด่นของ ClearFluency:

 

1. จำแนกประเภทการอ่าน: ห้องสมุดของ ClearFluency ประกอบด้วยหนังสือ บทความ เรื่องสั้น และข้อความที่หลากหลาย ออกแบบมาให้เหมาะกับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมประเภทและหัวข้อมากมาย ตั้งแต่วรรณกรรมคลาสสิกไปจนถึงผลงานร่วมสมัย ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในการอ่านและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างทันสมัย

 

 

2. แหล่งข้อมูลการฟัง: ClearFluency นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบเสียง ผ่านการฟังและอ่าน ที่ได้รับการคัดสรรมากมาย รวมถึง Podcast บทสัมภาษณ์ สุนทรพจน์ และการบันทึกการสนทนาที่แท้จริง แหล่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจในการฟังคำศัพท์ และการออกเสียง ในขณะเดียวกันก็ทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับการใช้ภาษาในชีวิตจริงอีกด้วย

 

 

3. กิจกรรมที่โต้ตอบได้: ClearFluency มีฟีเจอร์ที่เป็นกิจกรรมแบบโต้ตอบ (interactive) ผ่านเทคโนโลยี voice verification จับเสียงของผู้พูดขณะอ่านออกเสียงได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังมี  เกม แบบทดสอบ และการทายปริศนา ที่ทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนสนุกสนานและสร้างการมีส่วนร่วม ช่วยเสริมสร้างทักษะและแนวคิดทางภาษา การคิดวิเคราะห์ และกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาษาได้ด้วยตนเอง

 

 

4. วีดิโอและมัลติมีเดีย: ห้องสมุดของ ClearFluency รวบรวมวิดีโอเพื่อการศึกษา แอนิเมชั่น และการนำเสนอมัลติมีเดียที่หลากหลาย แหล่งข้อมูลภาพและเสียงเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจในบริบท เนื้อหาของการอ่าน และมีประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

 

 

5. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม: ClearFluency ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการไม่แบ่งแยกในการเรียนรู้ภาษา ห้องสมุดของ ClearFluency มีเนื้อหาที่แสดงถึงวัฒนธรรม มุมมอง และประสบการณ์ที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ในแขนงนานาชาติ และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเรา

 

 

6. แหล่งความรู้เสริม: นอกเหนือจากการได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้ว ห้องสมุด ClearFluency ยังมีสื่อการสอนเสริมที่กล่าวถึงภาษาเฉพาะด้าน เช่น ไวยากรณ์ รากฐานคำศัพท์ สำนวน และแหล่งที่มาของคำศัพท์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาของพวกเขาให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการทำงานของ ClearFluency 

 

 

คลิกลิงก์นี้ เพื่อดูวิดีโอสาธิต การใช้โปรแกรม ClearFluency™ โดยสังเขป

 

 

 

สำหรับผู้ปกครองท่านใด สถานศึกษา หรือ องค์กรใดที่สนใจนำโปรแกรม ClearFluency ไปฝึกใช้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อ ผ่าน BrainFit ประเทศไทย เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ขอทดลองใช้งานโปรแกรมได้เลยนะคะ 

ติดต่อเราวันนี้ ที่ 02-656-9938 / 02-656-9939 / 091-774-3769

Line: @brainfit_th

 

 

สมัครวันนี้  รับส่วนลด 27%

✨ แถมเรียนฟรีสูงสุด 1 เดือน ✨

⭐ ด่วน! สิทธิ์มีจำนวนจำกัด ⭐

ลงทะเบียนได้ วันนี้ - 31 พ.ค. 67 เท่านั้น!🔥

ติดต่อเรา ที่นี่!

02-656-9938 / 02-656-9939

091-774-3769 / 081-304-4336

[email protected]

Line: @brainfit_th

 

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4