สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ออนไลน์ อนุบาล ประถม

 

 

Zorbit's Math Adventure

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ออนไลน์

แบบผสมผสาน ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3 

 

 

   ✔︎  ส่งเสริมแนวทางการคิดคณิตศาสตร์เชิงลึก

   ✔︎  กระตุ้นกลยุทธ์ในการคิดและการแก้ปัญหาในหลายรูปแบบ

   ✔︎  ปรับความยากง่ายให้เข้ากับนักเรียนแบบรายบุคคล

   ✔︎  จุดประกายความคิดให้เด็กรักการเรียนคณิตศาสตร์

   ✔︎  สร้างความยืดหยุ่นทางการคิดและ Growth Mindset ในเด็ก

   ✔︎  ลดความกังวลเมื่อต้องเรียนคณิตศาสตร์

 

 

"สื่อการสอนคณิตศาสตร์"

 

Zorbit’s Math Adventure คือ โปรแกรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3 ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับระบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในห้องเรียน และออนไลน์ เพื่อช่วยให้นักเรียนและคุณครูได้ค้นพบวิธีในเรียนรู้และหันมารักการเรียนคณิตศาสตร์ เกิดความสนุกสนานและเข้าใจมากขึ้น โดยนักเรียนจะได้ฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (creative problem-solving) และส่งเสริมพัฒนาการด้านความเข้าใจในเรื่องของตัวเลขได้อย่างแท้จริงในทุกระดับความสามารถ

 

โปรแกรม Zorbit’s Math Adventure ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
โดยนักเรียนจะฝึกผ่านแอพพลิชั่นออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมกับทำกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ผสมผสานมาในรูปแบบของเกม และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ มากมาย

 

 

"สื่อการเรียนคณิตศาสตร์"

 

บอกลาการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีเพียงแค่กระดาษและแบบทดสอบแบบเดิม ๆ ไปได้เลย!

เพราะ Zorbit’s Math Adventure ครอบคลุมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

✰  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ป. 3 

✰  มีสื่อการสอนแบบออฟไลน์กว่า 300+ ชิ้น

✰  มีเกมดิจิตัลคณิตศาสตร์ให้เล่นกว่า 78 เกม

✰  รูปแบบแนวคิดคณิตศาสตร์ กว่า 150 คอนเซปต์

✰  และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

"เกมคณิตศาสตร์ออนไลน์"

 

ในขณะที่นักเรียนกำลังฝึกคณิตศาสตร์กับเกม Zorbit’s Math Adventure ระบบซอฟต์แวร์จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการฝึกของนักเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกของนักเรียนทันที ช่วยให้คุณครูสามารถดูรายละเอียดของรายงานผลการฝึกเชิงลึกของนักเรียนได้ ทั้งในแบบรายบุคคล แบบกลุ่ม และรายงานผลของทั้งโรงเรียน ช่วยให้คุณครูเข้าใจความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ แต่ละคน 

โดยคุณครูยังสามารถเลือกและกำหนดแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนทักษะที่ตนเองยังไม่ถนัดหรือยังทำได้ไม่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความชำนาญ และกระตุ้นแนวทางการเรียนรู้แบบเจริญงอกงามให้แก่เด็กอีกด้วย 

 

 

การรายงานผล ในเชิงโครงสร้างผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูสามารถดูรายงานผลการฝึกของนักเรียนผ่าน Admin Dashboard ได้ทั้งแบบรายบุคคล รายกลุ่มย่อย และระดับโรงเรียน รายงานเชิงลึกและวิเคราะห์ผลการฝึกในแต่ละทักษะคณิตศาสตร์ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็ก ๆ เพิ่มเติมในห้องเรียน ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้แบบผสมผสานได้เป็นอย่างดี

"สื่อการสอนคณิต""คณิตศาสตร์ประถม"

 

ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ออนไลน์ ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานในห้องเรียน

แบบฝึกหัดที่มาจากการวิจัย ได้ถูกออกแบบและรวบรวมให้อยู่ใน Zorbit’s Math Adventure ในรูปแบบเกมที่สนุกสนาน ส่งเสริมการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์  กระตุ้นกระบวนการคิด ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้มข้น 

 

"สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ประถม"

 

✔︎ รายงานผลสำหรับคุณครู 

คุณครูสามารถติดตามรายงานผลของนักเรียนแบบรายบุคคลได้ทันที และเข้าช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

✔︎ ปรับระดับเข้ากับรายบุคคล

Zorbit’s Math Adventure สามารถเลือกปรับระดับความยาก-ง่ายให้เข้ากับทักษะของนักเรียนแต่ละคน เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์ได้อย่างแท้จริง 

 

✔︎ มีงานวิจัยรองรับ 

โปรแกรมได้รับการออกแบบและวิจัยมาจากองค์กรอิสระ Kenstate University เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของโปรแกรมทั้งก่อนฝึกและหลังฝึก จากสถิติของนักเรียนที่ฝึกตามคำแนะนำ แสดงให้เห็นว่า ทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนก้าวหน้าเทียบเท่า 1 ปี จากการฝึกเพียง 8 สัปดาห์

 

"งานวิจัยคณิตศาสตร์"

 

✔︎ มีทีมงานคอยช่วยเหลือ

Zorbit’s Math มีสื่อในการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ให้คุณครูสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็น เกร็ดความรู้ แผนบทเรียนการสอน หรือไอเดียในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังมีระบบหลังบ้านที่คอยช่วยเหลือให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรมแบบผสมผสานในห้องเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

 


 

 

 Mathstoria พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

ระดับชั้น ป. 4-6 

 

 

Mathstoria ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับนักเรียนชั้น ป. 4-6 เพื่อช่วยยกระดับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ฝึกและเรียนรู้ผ่านโปรแกรมในรูปแบบผสมผสาน ผ่านแพลตฟอร์มเกมดิจิตัลแบบโต้ตอบได้ (interactive) ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและแก้ปัญหาทักษะคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

"คณิตศาสตร์ประถม"

 

Mathstoria ได้รับการออกแบบจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ Zorbit’s Math Adventure คุณครูสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรมได้ผ่านการใช้งาน Dashboard ของ Zorbit’s ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดตามรายงานความก้าวหน้าการฝึกของนักเรียน บทเรียน สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ออกแบบมาในรูปแบบเกมที่สนุกสนาน นำเสนอผ่านโลกยูโทเปีย (Utopian World) ในสมัยก่อนที่ผสมผสานระบบนิเวศทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยเข้าด้วยกันในรูปแบบที่แปลกใหม่และสวยงาม สถานที่แห่งนี้เคยเป็นบ้านของชาวปีทาโกรัน ซึ่งเป็นสังคมแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เชื่อในความสวยงามของคณิตศาสตร์ พวกเขาทำให้เห็นว่ามีการใช้คณิตศาสตร์เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันในชีวิตประจำวัน และสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำ

 

"คณิตศาสตร์ประถม"

 

จากเรื่องราวนี้เอง Mathstoria ในปัจจุบันของนักเรียน เริ่มต้นด้วยเมืองที่มีพื้นที่กลายเป็นเมืองรกร้างว่างเปล่า นักเรียนต้องใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวละครในเมือง เช่น ชามฝุ่นหลังวันสิ้นโลก ที่ถูกเครื่องจักรอันลึกลับมาบุกรุกเมือง ทำให้เมืองร้างที่ถูกทำลายนั้นกลับกลายมาเป็นอารยธรรมและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ระหว่างทางจะมีเรื่องราวต่าง ๆ ให้นักเรียนช่วยตัวละครทำฟาร์ม เก็บเกี่ยวพืชผล ออกแบบเมือง ต่อสู้กับหุ่นยนต์ สร้างเพื่อนที่น่าสนใจ และค่อย ๆ เปิดเผยความลึกลับของ Mathstoria และ Pythagorans ผ่านการใช้ทักษะคณิตศาสตร์ในแต่ละขั้นของเรื่องราวให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน

 

"คณิตศาสตร์ ประถม"

 

แต่สิ่งสำคัญคือ นักเรียนจะได้ใช้ ทักษะกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา (problem-solving) ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญของการฝึก Mathstoria ที่นักเรียนทุกคนจะได้ฝึกฝนและพลาดไม่ได้

Mathstoria ใช้หลักการทำงานเดียวกันกับ Zorbit’s Math Adventure ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการฝึกคณิตศาสตร์มาแล้ว มีจุดประสงค์มุ่งเน้นไปที่การใช้โมเดลเชิงโต้ตอบที่สมบูรณ์ให้แก่นักเรียนขณะฝึก แทนที่จะเป็นการเรียนแบบอ่านโจทย์แบบปรนัยหรือเติมคำตอบลงในช่องว่าง

 

 

ยกตัวอย่าง เช่น ในเกม Mathstoria นักเรียนจะได้เข้าถึงแบบจำลอง myriad models จำลองตนเองเหมือนเป็นตัวแทนในการสร้างเมืองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดแก้ไขปัญหาและหากลยุทธ์ด้วยตนเองได้หลากหลายวิธีในการหาคำตอบ ช่วยให้นักเรียนฝึกกระบวนการคิดได้ทั้งแบบรูปธรรมไปจนถึงนามธรรม ปรับให้เข้ากับความต้องการแบบรายบุคคล และมีระบบโต้ตอบ (interactive) กับนักเรียนขณะฝึก ปรับให้เข้ากับความสามารถแบบรายบุคคลอัตโนมัติ

 

Mathstoria หลักสูตรครอบคลุมทักษะคณิตศาสตร์และความหลากหลาย อาทิเช่น

 

DEI

ความหลากหลาย (Diversity) ความเสมอภาค (Eqity) และการอยู่ร่วมกัน (DEI) ซึ่ง รูปแบบ DEI เป็นการออกแบบหลักของ Mathstoria เพื่อให้นักเรียนทุกคนเห็นตัวตนของตนเองผ่านตัวละครต่าง ๆ มากมาย ที่พวกเขาจะได้พบเจอในการเดินทางของพวกเขา อีกทั้งยังมีการสอดแทรกเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมผสมผสานมาในเรื่องเล่า รวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของนักคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงด้วย

 

STEAM 


นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการของ coding และการคิดเชิงคำนวณ ผ่าน Mathstoria ในระหว่างการฝึกที่มาพร้อมกับรูปแบบการสร้างระบบนิเวศใหม่ ต่อสู้กับหุ่นยนต์ และค้นพบความลึกลับของพีทาโกรัส (Pythagorans) 

 

Cross-curricular


ผสมผสานหลักสูตรการเรียนรู้แบบไขว้ ผ่านการใช้ธีมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวิทยา ที่จะถูกรวมอยู่ใน Mathstoria ในขณะที่นักเรียนช่วยสร้างระบบนิเวศน์ของผืนดินขึ้นใหม่ หลังจากการพังทลายครั้งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้บทเรียนวิชาอื่นสอดแทรกด้วยในตัว ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ สังคม และศิลปะภาษา 

 

Social-Emotional Learning (SEL) 


การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (SEL) นักเรียนจะถูกส่งไปยังเกมเควสที่เชื่อมโยงโดยตรงกับหัวข้อ SEL เช่น การตระหนักรู้ทางสังคม (Social Awareness), การรับผิดชอบในการตัดสินใจ (Responsible decision-making), การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) และ ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม (Relationship skills) เป็นต้น

 

The beauty of math


การชื่นชมความสวยงามของคณิตศาสตร์ผ่าน Mathstoria เป็นการเฉลิมฉลองความสุขและความสวยงามของคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง คณิตศาสตร์จะไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกของนักเรียนอีกต่อไป เปรียบเสมือนพันธมิตรของนักเรียน และยิ่งกว่านั้น ยังมีตัวละครของนักเรียนและตัวละครอื่น ๆ อีกมากมายที่พวกเขาจะได้พบเจอระหว่างทาง และคาแรกเตอร์ต่าง ๆ ที่ล้วนมองว่าการฝึกคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมาะสำหรับ

นักเรียนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ตั้งแต่นักเรียน ป. 4-6 

 

นอกจากการสร้างประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ดีให้กับนักเรียนแล้ว Mathstoria ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การประเมินผลการฝึกและความคืบหน้าของนักเรียนแต่ละคนแบบเรียลไทม์ ตามกิจกรรมของเกมและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น ๆ 

 

"คณิตศาสตร์ประถม"

 

  • สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานของรัฐในอเมริกาเหนือ
  • คุณครูสามารถจัดการและมอบหมายแบบฝึกหัดให้เข้ากับรายบุคคลได้
  • มีทรัพยากรแหล่งข้อมูลเพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการบทเรียน ออกแบบกิจกรรมกลุ่มและรายเดี่ยว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของบุคลากรและการเรียนของนักเรียนในห้องเรียนได้มากขึ้น
  • สร้างการใช้งานที่ครอบคลุมและการเรียนรู้อย่างมืออาชีพสำหรับคุณครู เพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน Zorbit’s/Mathstoria
  • Mathstoria มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศษ

 

"คณิตศาสตร์ประถม"

 

 

 

สนใจทดลองเรียนฟรี หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

[email protected]

LINE: @brainfit_th

02-656-9939 / 091-774-3769

 

 

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4