BrainFit Junior Programme

คอร์สพัฒนาสมาธิสำหรับเด็ก 3-6 ปี

 

สมัครวันนี้!

7.7 โปรโมชัน ลดทันที 25% 🔥

หมดเขต 31 ก.ค. 67

*ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด*

 

⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐

 

 • พัฒนาครอบคลุมทุกทักษะ และสมาธิ

 • เห็นผลได้จริง

 • กิจกรรมสนุก และเข้มข้น!

 • มีงานวิจัยรองรับจากนักประสาทวิทยามากมาย

 

BrainFit® Junior - Whole Brain Training เหมาะสำหรับใคร?

เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัย 3-6 ปี และต้องการ...  

 • สร้างทักษะสมาธิ ความจำ การคิดวิเคราะห์
 • สร้างและพัฒนาทักษะประสาทสัมผัส ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก จำเป็นในการหยิบจับหรือเขียน
 • สร้างพื้นฐานการทรงตัว ความสัมพันธ์ของอวัยวะและร่างกายให้คล่องแคล่ว
 • สร้างพื้นฐานและพัฒนาทักษะด้านการมองเห็น ทักษะการแก้ปัญหา คิดอย่างมีตรรกะ
 • พัฒนาทักษะด้านการฟัง ความจำ การเข้าใจภาษา สร้างพื้นฐานทักษะด้านอารมณ์เชิงบวก การจัดการอารมณ์และทักษะการเข้าสังคม

 

 

ทำไมคอร์ส ฟิตสมอง พัฒนาสมาธิ กับ BrainFit ถึงไม่เหมือนใคร!

BrainFit® Junior มีเป้าหมายเพื่อสร้างความฉลาดและฝึกสมองในวัยเด็กอายุตั้งแต่ 3-6 ปี เพื่อสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ทางด้านพัฒนาการสมองแบบรอบด้าน Whole Brain Training

การเรียนในแต่ละครั้งใช้เวลา 80 นาที โดยเนื้อหาในการเรียน จะฝึกผ่านกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะรอบด้านของสมองให้แข็งแรง ช่วยให้พร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งน้อง ๆ จะมีส่วนร่วมกับทุก ๆ กิจกรรมอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียน

 

เราพิเศษกว่าใคร เพราะ

- เป็นที่แรกและที่เดียว ที่ฝึกทักษะสมองทั้งหมด 5 ด้าน ได้อย่างละเอียด ครบถ้วน และเข้มข้น!

- ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับทักษะแรกเริ่มของผู้เรียนแต่ละบุคคล

- มีงานวิจัยรองรับ กิจกรรมทุกรูปแบบถูกออกแบบตามหลักประสาทวิทยา

- ทุกทักษะที่ได้ฝึกจะอยู่ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต

 

พัฒนาสมาธิสำหรับเด็ก 3-6 ปี

 โปรแกรมของเราถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้สมอง โดยเน้นพัฒนา 5 ทักษะหลัก

 

SMART™ Moves
 


ระบบกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัส เช่น การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ การทรงตัว ฝึกการจับดินสออย่างถูกวิธี การรับรู้สัมผัสจากสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลของประสาทสัมผัส เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ SMART™ Listening
 

 

การประมวลผลทางด้านการฟัง เช่น การจดจำคำสั่ง ฟังไม่ตกหล่น การจัดเรียงลำดับข้อมูลที่ได้จากการฟังอย่างเป็นระบบ การตีความหมายของสิ่งที่ได้ยินอย่างถูกต้องแม่นยำ

 

SMART™ Focus
 สมาธิและความจำ ในเด็กเล็กสมาธิและความจำจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับช่วงวัยและพื้นฐานทักษะต่าง ๆ การฝึกจะช่วยเรื่องสมาธิ การจดจ่อรอคอยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เพียงเท่านั้น ยังช่วยเรื่องของ Problem solving ตามวัยของน้อง ๆ อีกด้วย เพื่อให้เกิดพื้นฐานการคิดอย่างมีเหตุผลในอนาคต  

  

SMART™ Vision

 


การประมวลผลทางด้านการมอง เช่น การทำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา การเข้าใจและตีความหมายจากสิ่งที่เห็น ไหวพริบปฏิภาณในการเรียนรู้สิ่งใหม่

 

 

 SMART™ EQ

 


อารมณ์และการเข้าสังคม น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การเข้าใจอารมณ์และวิธีจัดการอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเอง และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
เสริมสร้าง EQ ให้สมวัย

 

 

นอกจากนั้นเรายังมีโปรแกรม SMART Workout® ที่ช่วยฝึกฝนและพัฒนาสมอง ของเด็ก ๆ ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย!

เกมฝึกสมอง สำหรับเด็ก

1. Eye Trax

 

 

วิธีการฝึก: ค้นหาและคลิกเลือก สี ตัวเลข หรือตัวอักษรตามคำสั่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเริ่มจากซ้ายไปขวา  บนลงล่าง

พัฒนา/เสริมสร้าง

 • ความคล่องแคล่วในการมอง
 • ความแม่นยำในการมอง
 • ความเร็วในการประมวลผลจากการมอง
 • สมาธิจากการมอง

ผลลัพธ์ที่ได้:

 • การอ่าน และ ความเข้าใจดีขึ้น
 • เขียนหนังสือได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระเบียบ
 • มีความรอบคอบมากขึ้น
 • เก็บรายละเอียดในการมองได้ดีขึ้น
 • สมาธิ

 

2. Eye Spy

 

 

วิธีการฝึก: ใส่สีตามช่องว่างให้ตรงตามคำสั่ง

พัฒนา/เสริมสร้าง

 • การมองภาพหลายรูปแบบ
 • การมองภาพที่ซับซ้อน
 • การมองภาพแบบมิติสัมพันธ์
 • สมาธิจากการมอง

ผลลัพธ์ที่ได้:

 • ช่วยในการเรียนคณิตศาสตร์
 • สมาธิ

 

3. Dotimation

 

วิธีการฝึกมองภาพ แล้วทำการคลิกเลือกภาพที่มีจำนวนที่มากกว่า

 • พัฒนา/เสริมสร้าง
 • การคาดคะเนจากการมอง
 • การมองภาพรวม
 • ความเร็วในการคิดคำนวณ

ผลลัพธ์ที่ได้:

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลข
 • รู้ค่าของตัวเลข
 • การคาดเดา

 

4. Solar Match

 

 

วิธีการฝึก: ต่อตัวต่อรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมือนภาพต้นแบบ

พัฒนา/เสริมสร้าง

 • เรียนรู้การมองภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
 • การมองรอบด้าน
 • การมองภาพที่มีความซับซ้อน
 • การมองอย่างเป็นเหตุเป็นผล
 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

ผลลัพธ์ที่ได้:

 • การมองภาพหลายมิติ
 • ลายมือ
 • ความชำนาญในการมองภาพ

 

5. Belly B
 

 

วิธีการฝึก: ฟังและปฏิบัติตามคำสั่งในการฝึกหายใจเข้า-ออก

พัฒนา/เสริมสร้าง

 • สมาธิและการจดจ่อ
 • ความสงบของจิตใจ

ผลลัพธ์ที่ได้:

 • สมาธิจดจ่อ
 • ไม่วอกแวกง่าย
 • อารมณ์มีความคงที่ มากขึ้น
 • ช่วยผ่อนคลายความเครียด
 • สามารถควบคุมอารมณ์ได้

 

 

 

 

ผู้ปกครองของน้องอายุ 5.4 ปี หลังจากฝึกคอร์สเรียน BrainFit Junior

 

บอกเล่าเรื่องราวของน้อง ก่อนฝึก และหลังฝึก กับสถาบัน BrainFit พร้อมทั้งบอกความประทับใจของหลักสูตร

ก่อนฝึก: น้องมีความไม่นิ่ง เขียนหนังสือยังไม่สวย ทรงตัวไม่ค่อยดีอาจเพราะน้ำหนักตัว

หลังฝึก: มีสมาธิมากขึ้น เขียนหนังสือสวยขึ้น การทรงตัวดีขึ้น

อยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองท่านอื่น ๆ : ที่นี่สอนให้มีสมาธิดี ถ้ามีสมาธิดีก็พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกเรื่อง

 

อ่านรีวิวเพิ่มเติมที่นี่ >>

สมัครวันนี้!

7.7 โปรโมชัน ลดทันที 25% 🔥

หมดเขต 31 ก.ค. 67

*ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด*

 

ติดต่อขอรับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี 

โทร 02-656-993802-656-993902-656-9915

LINE: @brainfit_th

เพิ่มเพื่อน

ปรึกษาฟรี หรือ ทดลองเรียนฟรี