Motivation สำคัญอย่างไร?

 

 

 Motivation  สำคัญอย่างไร?

 

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง Motivation (แรงจูงใจ) กันคะ ว่าเจ้า Motivation นี้คืออะไร แล้วมันสำคัญอย่างไรต่อตัวเรา ดังนั้นก่อนอื่นเลย เรามาเริ่มทำความรู้จักกับคำว่า Motivation หรือแรงจูงใจกันเลยดีกว่าค่ะ...

 

 

 Motivation 


Motivation คือแรงพลักดันที่ทำให้คนเราเกิดการเคลื่อนไหว หรือเกิดพฤติกรรม อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่เราได้ตั้งเอาไว้ได้

 

ซึ่งเจ้าแรงจูงใจนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ Intrinsic motives (แรงจูงใจภายใน) และ Extrinsic motives (แรงจูงใจภายนอก)

 

 


 1. Intrinsic motives (แรงจูงใจภายใน) 


แรงจูงใจภายใน คือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มาจากภายในจิตใจของเรา ไม่ว่าจะมาจากความคิด ทัศนคติ ความสนใจ ความชอบ หรือแม้แต่ความเชื่อของเราก็ตาม แล้วส่งผ่านออกมาเป็นการกระทำของตัวเรา  เป็นแรงจูงใจที่ค่อนข้างยั่งยืน และส่งผลให้เราแสดงออกทางด้านพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่อง และยาวนาน

 

 

 ตัวอย่างเช่น 


หากให้เราเข้าไปนั่งเรียนในวิชาที่เราไม่ชอบ หรือเรียนไปก็ไม่เข้าใจ ด้วยความที่เราไม่ชอบ และเรียนไม่เข้าใจนี้ เลยส่งผลให้เราไม่มีแรงจูงใจภายในในการเรียน แล้วแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราอาจจะไม่สนใจฟังอาจารย์ หรืออาจจะเป็นการโดดเรียน หรือไม่มาเรียนเลยก็เป็นได้

 

แต่หากวิชานั้นเป็นวิชาที่เราถนัด หรือมีความสนใจ ความชอบ อยากที่จะเรียนรู้ สิ่งนี้ก็จะก่อให้เกิดแรงจูงใจจากภายใน เมื่อเวลาที่เราต้องเรียน หรือต้องทำกิจกรรมในวิชานั้น ๆ เราก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมโดยการตั้งใจฟังอาจารย์สอน เพื่อให้เราสามารถเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดของวิชานี้ และพายามมาเรียนไม่ขาด เพราะกลัวจะพลาดเนื้อหาบางส่วนของวิชานี้ไป

 

เห็นไหมคะว่าแรงจูงใจจากภายในนั้นสามารถเป็นแรงพลักดัน หรือแรงขับเคลื่อน เพื่อทำให้เราเกิดพฤติกรรมที่จะสามารถพาให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้ เพราะจากตัวอย่างข้างบน หากเราชอบเราสนใจที่จะเรียนวิชาไหน ๆ เราก็จะเริ่มตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่า เราจะต้องเรียนวิชานี้ให้รู้เรื่อง หรือต้องสอบวิชานี้ให้ได้เกรดดี ๆ จากนั้นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายก็จะแสดงออกมา ด้วยผลของแรงจูงใจนี้ 

 

แต่หากเราไม่สนใจ ไม่ชอบ และไม่อยากเรียนรู้ในวิชาใด ๆ เราก็จะไม่มีแรงจูงใจภายใน ในการเรียนวิชานั้น ๆ ทำให้เราไม่มีการกำหนด หรือตั้งเป้าหมายที่เราจะทำ ดังนั้นมันจึงไม่เกิดพฤติกรรมที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายใด ๆ นั่นเองค่ะ

 

 


 2. Extrinsic motives (แรงจูงใจภายนอก) 


แรงจูงใจภายนอก คือแรงจูงใจที่เกิดจากการถูกกระตุ้นจากภายนอกจิตใจของเรา อาจจะเกิดจากการต้องการการยอมรับจากผู้อื่น ต้องการการมีชื่อเสียง หรือเกิดการมีของรางวัลที่เราต้องการมาล่อใจ ทำให้เราเกิดแรงขับเคลื่อน หรือแรงพลักดันในการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง เพื่อให้บรรลุ และได้มาซึ่งเป้าหมายที่เราตั้งไว้ โดยเป้าหมายในที่นี้ก็คือการยอมรับจากผู้อื่น ชื่อเสียง หรือของรางวัลใด ๆ นั่นเอง 

 

 ตัวอย่างเช่น 


เราไม่ได้มีความสนใจ หรือความชอบที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์เลย เพราะเราไม่ชอบมัน และถ้าว่าคุณครู หรือพ่อแม่ของเราบอกว่า ถ้าเราตั้งใจเรียน และได้เกรด 3.5 ขึ้นไปในรายวิชานี้ จะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้เรา หรืออาจจะเป็นการพาเราไปเที่ยวในต่างประเทศ 

 

เมื่อมีรางวัลที่เราชอบ หรืออยากได้มาล่อใจ เราก็จะเริ่มเกิดแรงจูงใจในการเรียนแล้วใช่ไหมล่ะคะ แรงจูงใจนี้เองที่เรียกว่า แรงจูงใจภายนอก สิ่งนี้จะกระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ตั้งใจฟังที่อาจารย์สอนในห้องมากขึ้น เมื่อไม่เข้าใจจากที่ไม่เคยถามเพื่อก็ทำให้เราถาม หรืออาจจะเป็นการไปเรียนพิเศษเสริมเพิ่มเติมในรายวิชาคณิตศาสตร์นี้ 

 

เพื่อทำให้เราเข้าใจวิชานี้ได้มากขึ้น และมีเทคนิคต่าง ๆ ไปทำข้อสอบเพื่อเพิ่มคะแนน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรม อันจะพาให้เราบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งเอาไว้ ก็คือการที่จะต้องได้เกรด 3.5 ขึ้นไปนั่นเองค่ะ

 

เห็นไหมคะว่าแรงจูงใจนั้นสามารถเกิดจากภายนอกได้จริง ๆ ซึ่งแรงจูงใจประเภทนี้ จะเป็นแรงจูงใจเพียงชั่วคราว ไม่ยั่งยืน หากได้สิ่งของที่ต้องการ หรือสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้แล้ว เราก็อาจจะเลิกทำพฤติกรรมนั้น ๆ ไปเลยก็ได้

 

 

เอาล่ะค่ะ เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงจะพอมองเห็นภาพความแตกต่างที่เกิดจากแรงจูงใจทั้งสองประเภทนี้แล้ว และเข้าใจคำว่า Motivation หรือแรงจูงใจ กันมากพอสมควรแล้ว เรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือ แล้วแรงจูงใจนี้ มันสำคัญกับเราอย่างไร? 

 


เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะ...

 

 

 Motivation สำคัญอย่างไร? 


ความสำคัญของแรงจูงใจก็คือ หากเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จ หรือมีเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว แล้วอยากไปให้ถึง แรงจูงใจนี้จะเป็นพลัง หรือเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะทำให้เราแสดงออกในพฤติกรรม หนึ่งพฤติกรรมใด หรือหลายพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้

 

ถ้าหากเรามีแต่เป้าหมาย แต่ว่าเป้าหมายนั้นเรายังไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะทำ สิ่งนี้เองก็จะไม่สามารถกระตุ้น หรือเป็นแรงพลักดันที่มากพอที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายตามที่เราได้ตั้งเอาไว้ได้

 

เพราะฉะนั้น หากคุณมีเป้าหมายใดก็ตามที่คิดอยากที่จะทำมันให้ประสบผลสำเร็จ จงหาแรงจูงใจทั้งจากภายใน และภายนอกให้มากพอ ที่จะกระตุ้น และเป็นแรงพลักดันคุณให้ไปให้ถึงเป้าหมายตามที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้

 

และนี้คือทั้งหมดที่เราจะมาพูดคุยกันในบทความนี้ ทางสถาบัน BrainFit ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย

 

แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผู้อ่านทุกท่านนะคะ

 

 

ที่สถาบัน BrainFit มีโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า โปรแกรม Fast ForWord และ Reading Assistant Plus ที่ได้รับการวิจัย และพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกมายาวนานกว่า 30 ปี คุณจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า ฝึกเพียงระยะเวลา 2-3 เดือน ทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณก็จะก้าวกระโดดเหมือนฝึกมาเป็นเวลา 1-2 ปีเลยล่ะค่ะ

 

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Reading Assistant Plus 
(พัฒนาทักษะภาษา และการอ่าน) คลิก!


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

--------------------------------------------

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Fast ForWord

(พัฒนาทักษะภาษา และการฟัง) คลิก!


download.jpg

 


--------------------------------------------


BrainFit รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 7-18 ปี
รับคำปรึกษาจากเรา ได้แล้ววันนี้ ฟรี!
ที่ 02-656-9938 / 02-656-9915 / 091-774-3769
LINE: @brainfit_th
 

 

 

 

 

 

 


อ้างอิง: motivation-srisupan.blogspot.com
 

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4