Motivation สำคัญอย่างไร?

 

 

 Motivation  สำคัญอย่างไร?

 

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง Motivation (แรงจูงใจ) กันคะ ว่าเจ้า Motivation นี้คืออะไร แล้วมันสำคัญอย่างไรต่อตัวเรา ดังนั้นก่อนอื่นเลย เรามาเริ่มทำความรู้จักกับคำว่า Motivation หรือแรงจูงใจกันเลยดีกว่าค่ะ...

 

 

 Motivation 


Motivation คือแรงพลักดันที่ทำให้คนเราเกิดการเคลื่อนไหว หรือเกิดพฤติกรรม อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่เราได้ตั้งเอาไว้ได้

 

ซึ่งเจ้าแรงจูงใจนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ Intrinsic motives (แรงจูงใจภายใน) และ Extrinsic motives (แรงจูงใจภายนอก)

 

 


 1. Intrinsic motives (แรงจูงใจภายใน) 


แรงจูงใจภายใน คือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มาจากภายในจิตใจของเรา ไม่ว่าจะมาจากความคิด ทัศนคติ ความสนใจ ความชอบ หรือแม้แต่ความเชื่อของเราก็ตาม แล้วส่งผ่านออกมาเป็นการกระทำของตัวเรา  เป็นแรงจูงใจที่ค่อนข้างยั่งยืน และส่งผลให้เราแสดงออกทางด้านพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่อง และยาวนาน

 

 

 ตัวอย่างเช่น 


หากให้เราเข้าไปนั่งเรียนในวิชาที่เราไม่ชอบ หรือเรียนไปก็ไม่เข้าใจ ด้วยความที่เราไม่ชอบ และเรียนไม่เข้าใจนี้ เลยส่งผลให้เราไม่มีแรงจูงใจภายในในการเรียน แล้วแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราอาจจะไม่สนใจฟังอาจารย์ หรืออาจจะเป็นการโดดเรียน หรือไม่มาเรียนเลยก็เป็นได้

 

แต่หากวิชานั้นเป็นวิชาที่เราถนัด หรือมีความสนใจ ความชอบ อยากที่จะเรียนรู้ สิ่งนี้ก็จะก่อให้เกิดแรงจูงใจจากภายใน เมื่อเวลาที่เราต้องเรียน หรือต้องทำกิจกรรมในวิชานั้น ๆ เราก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมโดยการตั้งใจฟังอาจารย์สอน เพื่อให้เราสามารถเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดของวิชานี้ และพายามมาเรียนไม่ขาด เพราะกลัวจะพลาดเนื้อหาบางส่วนของวิชานี้ไป

 

เห็นไหมคะว่าแรงจูงใจจากภายในนั้นสามารถเป็นแรงพลักดัน หรือแรงขับเคลื่อน เพื่อทำให้เราเกิดพฤติกรรมที่จะสามารถพาให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้ เพราะจากตัวอย่างข้างบน หากเราชอบเราสนใจที่จะเรียนวิชาไหน ๆ เราก็จะเริ่มตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่า เราจะต้องเรียนวิชานี้ให้รู้เรื่อง หรือต้องสอบวิชานี้ให้ได้เกรดดี ๆ จากนั้นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายก็จะแสดงออกมา ด้วยผลของแรงจูงใจนี้ 

 

แต่หากเราไม่สนใจ ไม่ชอบ และไม่อยากเรียนรู้ในวิชาใด ๆ เราก็จะไม่มีแรงจูงใจภายใน ในการเรียนวิชานั้น ๆ ทำให้เราไม่มีการกำหนด หรือตั้งเป้าหมายที่เราจะทำ ดังนั้นมันจึงไม่เกิดพฤติกรรมที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายใด ๆ นั่นเองค่ะ

 

 


 2. Extrinsic motives (แรงจูงใจภายนอก) 


แรงจูงใจภายนอก คือแรงจูงใจที่เกิดจากการถูกกระตุ้นจากภายนอกจิตใจของเรา อาจจะเกิดจากการต้องการการยอมรับจากผู้อื่น ต้องการการมีชื่อเสียง หรือเกิดการมีของรางวัลที่เราต้องการมาล่อใจ ทำให้เราเกิดแรงขับเคลื่อน หรือแรงพลักดันในการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง เพื่อให้บรรลุ และได้มาซึ่งเป้าหมายที่เราตั้งไว้ โดยเป้าหมายในที่นี้ก็คือการยอมรับจากผู้อื่น ชื่อเสียง หรือของรางวัลใด ๆ นั่นเอง 

 

 ตัวอย่างเช่น 


เราไม่ได้มีความสนใจ หรือความชอบที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์เลย เพราะเราไม่ชอบมัน และถ้าว่าคุณครู หรือพ่อแม่ของเราบอกว่า ถ้าเราตั้งใจเรียน และได้เกรด 3.5 ขึ้นไปในรายวิชานี้ จะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้เรา หรืออาจจะเป็นการพาเราไปเที่ยวในต่างประเทศ 

 

เมื่อมีรางวัลที่เราชอบ หรืออยากได้มาล่อใจ เราก็จะเริ่มเกิดแรงจูงใจในการเรียนแล้วใช่ไหมล่ะคะ แรงจูงใจนี้เองที่เรียกว่า แรงจูงใจภายนอก สิ่งนี้จะกระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ตั้งใจฟังที่อาจารย์สอนในห้องมากขึ้น เมื่อไม่เข้าใจจากที่ไม่เคยถามเพื่อก็ทำให้เราถาม หรืออาจจะเป็นการไปเรียนพิเศษเสริมเพิ่มเติมในรายวิชาคณิตศาสตร์นี้ 

 

เพื่อทำให้เราเข้าใจวิชานี้ได้มากขึ้น และมีเทคนิคต่าง ๆ ไปทำข้อสอบเพื่อเพิ่มคะแนน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรม อันจะพาให้เราบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งเอาไว้ ก็คือการที่จะต้องได้เกรด 3.5 ขึ้นไปนั่นเองค่ะ

 

เห็นไหมคะว่าแรงจูงใจนั้นสามารถเกิดจากภายนอกได้จริง ๆ ซึ่งแรงจูงใจประเภทนี้ จะเป็นแรงจูงใจเพียงชั่วคราว ไม่ยั่งยืน หากได้สิ่งของที่ต้องการ หรือสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้แล้ว เราก็อาจจะเลิกทำพฤติกรรมนั้น ๆ ไปเลยก็ได้

 

 

เอาล่ะค่ะ เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงจะพอมองเห็นภาพความแตกต่างที่เกิดจากแรงจูงใจทั้งสองประเภทนี้แล้ว และเข้าใจคำว่า Motivation หรือแรงจูงใจ กันมากพอสมควรแล้ว เรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือ แล้วแรงจูงใจนี้ มันสำคัญกับเราอย่างไร? 

 


เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะ...

 

 

 Motivation สำคัญอย่างไร? 


ความสำคัญของแรงจูงใจก็คือ หากเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จ หรือมีเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว แล้วอยากไปให้ถึง แรงจูงใจนี้จะเป็นพลัง หรือเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะทำให้เราแสดงออกในพฤติกรรม หนึ่งพฤติกรรมใด หรือหลายพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้

 

ถ้าหากเรามีแต่เป้าหมาย แต่ว่าเป้าหมายนั้นเรายังไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะทำ สิ่งนี้เองก็จะไม่สามารถกระตุ้น หรือเป็นแรงพลักดันที่มากพอที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายตามที่เราได้ตั้งเอาไว้ได้

 

เพราะฉะนั้น หากคุณมีเป้าหมายใดก็ตามที่คิดอยากที่จะทำมันให้ประสบผลสำเร็จ จงหาแรงจูงใจทั้งจากภายใน และภายนอกให้มากพอ ที่จะกระตุ้น และเป็นแรงพลักดันคุณให้ไปให้ถึงเป้าหมายตามที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้

 

และนี้คือทั้งหมดที่เราจะมาพูดคุยกันในบทความนี้ ทางสถาบัน BrainFit ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย

 

แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผู้อ่านทุกท่านนะคะ

 

 

ที่สถาบัน BrainFit มีโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า โปรแกรม Fast ForWord และ Reading Assistant Plus ที่ได้รับการวิจัย และพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกมายาวนานกว่า 30 ปี คุณจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า ฝึกเพียงระยะเวลา 2-3 เดือน ทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณก็จะก้าวกระโดดเหมือนฝึกมาเป็นเวลา 1-2 ปีเลยล่ะค่ะ

 

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Reading Assistant Plus 
(พัฒนาทักษะภาษา และการอ่าน) คลิก!


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

--------------------------------------------

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Fast ForWord

(พัฒนาทักษะภาษา และการฟัง) คลิก!


download.jpg

 


--------------------------------------------


BrainFit รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 7-18 ปี
รับคำปรึกษาจากเรา ได้แล้ววันนี้ ฟรี!
ที่ 02-656-9938 / 02-656-9915 / 091-774-3769
LINE: @brainfit_th
 

 

 

 

 

 

 


อ้างอิง: motivation-srisupan.blogspot.com
 

Contact Us

If you would like to have your child attend our course, or you would simply like more information, please contact us today.

BrainFit Studio Thailand 2nd floor, Ploenchit Center,
Sukhumvit Soi 2, Bangkok 10110BTS Ploenchit Station Exit 4