รู้หรือไม่? อาการ Dyslexia แก้ได้!!

 

รู้หรือไม่? อาการ ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) แก้ได้!!

 


 
หากคุณ คนใกล้ชิดของคุณ หรือบุตรหลานของคุณกำลังประสบกับเหตุการณ์...

 

Dyslexia

 

นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณ คนใกล้ชิดของคุณ หรือบุตรหลานที่คุณรัก อาจมีอาการ ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) ก็เป็นได้ 


แต่คุณรู้ไหม? ว่าอาการเหล่านี้สามารถแก้ไข และรักษาให้ดีขึ้นได้...

 

 
 ดิสเล็กเซีย Dyslexia คืออะไร? 


 
ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) คือภาวะผิดปกติทางด้านการอ่าน และการเรียนรู้ภาษา ผู้ที่มีภาวะนี้จะมีความยากลำบากในการแยกแยะเสียงที่ได้ยิน และมีความยากลำบาก หรือไม่สามารถอ่าน เขียน และสะกดคำ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยงเสียง กับตัวอักษรเข้าด้วยกันได้ แต่ผู้ที่มีอาการนี้จะมีระดับสติปัญญาที่เป็นปกติ 


 
 ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) มีสาเหตุมาจากอะไรกันนะ? 


โรคนี้เกิดจากสมองที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน และการใช้ภาษาทำงานบกพร่อง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นตัวการที่ทำให้เกิดภาวะนี้ แต่ได้มีข้อสันนิษฐานจากทีมแพทย์ออกมาว่า อาการนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพราะความบกพร่องของสมองที่ใช้ในเรื่องของการอ่าน และภาษา 

 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลให้เกิดอาการ Dyslexia ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ 
(Ola Ozernov-Palchik, et al., 2016)

1. ปัจจัยทางพันธุกรรม

2. ความแตกต่างของสมองแต่ละบุคคล

3. ความแตกต่างในการการรับรู้ หรือความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคล

 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการรับรู้ทำงานผิดปกติ
 • พัฒนาการทางภาษาผิดปกติและ / หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาธิ
 • ความผิดปกติของการประมวลผล ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ และ Executive functions

4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

 • ความเครียด และการประสบกับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์อื่น ๆ
 • การได้รับการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 


เรายังทราบอีกด้วยว่าการอ่านไม่ได้ใช้สมองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถอ่านได้เท่านั้น เพราะได้มีงานวิจัยเรื่อง Language,  Speech, and Hearing  Services in Schools จาก D'Mello และ Gabrieli ในปี 2018 ออกมายืนยันว่า ในการอ่านหนึ่งครั้ง เราต้องใช้สมองถึง 3 ส่วนทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะทำให้เราสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ

 1. สมองส่วน Inferior frontal lobe ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์   
 2. สมองส่วน Temporo-parietal cortex ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน และการประมวลผลเสียงที่ได้ยิน
 3. สมองส่วน Occipital temporal cortex ทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น และประมวลผลสิ่งที่เห็น


 

เมื่อเราอ่านหนังสือจะเกิดการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างสมอง 3 ส่วนนี้ โดยผ่านตัวกลางคือเส้นใยประสาทสมองดังภาพ

 

และนี่คืองานวิจัยบางส่วนที่แสดงให้เราเห็นถึงสมองส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

 

 

ในปีต่อมาจากงานวิจัยเรื่อง Auditory Thalamic Relay to the Temporal Lobe (2019) ก็ได้มีการค้นพบเพิ่มเติมว่าสมองของเด็กที่มีอาการ Dyslexia กับสมองของผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านการอ่านพบว่า  medial geniculate body (MGB)  ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดสัญญาณประสาทที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเกี่ยวกับเสียงไปยังระบบประสาทส่วนกลางนั้นมีการทำงานที่แตกต่างกัน

 

 

โดยพบว่า medial geniculate body ของผู้ที่มีอาการดิสเล็กเซีย (Dyslexia) จะมีการทำงานน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านการอ่าน และการใช้ภาษา

 

“นั่นแสดงให้เห็นว่าการฟังน่าจะเป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการดิสเล็กเซีย (Dyslexia) ได้”

 

 

หากสมองที่เกี่ยวข้องกับการฟังทำงานปกพร่องไป จะทำให้สมองทั้ง 3 ส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการอ่านไม่สามารถสร้างเส้นใยประสาทมาเชื่อมโยงกันได้ ดังนั้นจึงส่งผลให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้ที่มีทักษะการฟัง หรือ สมองที่เกี่ยวข้องกับการฟังทำงานได้ไม่ดี หรือไม่แข็งแรงนั้นมีปัญหาด้านการอ่าน และการใช้ภาษาไปด้วยนั่นเอง

 

 

เรามาลองสมมติง่าย ๆ นะคะว่า หากว่าเรามีทักษะการฟังที่ไม่แข็งแรง ไม่เที่ยงตรง เวลาที่เราได้ยินคำศัพท์ต่าง ๆ เราอาจจะฟังมันได้อย่างไม่ชัดเจน จนทำให้เสียงที่เราจำไปมันผิดไปจากความเป็นจริง เช่นคนพูดว่า "หมู" เราอาจจะได้ยินเป็น "หนู" ซึ่งเสียงที่เราจำนี้ในอนาคตเราจะเก็บมันไว้เป็นแม่แบบของเสียงของเรา

 

หากเราคิดว่าคำว่า "หมู" มันออกเสียงว่า "หนู" เราก็จะพูดไม่ชัด และไม่ถูกต้องแล้วใช่มั้ยล่ะคะ และหากเราต้องนำเสียงที่เราได้ยิน ไปจับคู่กับตัวอักษร หรือตัวสะกด เพื่ออ่านออกเสียง นั่นก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกระดับเลยล่ะค่ะ

 

 

 

ซึ่งโปรแกรม  Fast ForWord® ช่วยได้...

 

 

 

โปรแกรม Fast ForWord® โปรแกรมที่ามารถช่วยแก้ปัญหาดิสเล็กเซีย (Dyslexia) จากต้นเหตุ ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และภาษาให้กับคุณ และคนที่คุณรัก 

 

 

 


 

            

 

 

 

 

มีงานวิจัยรองรับมากกว่า 300 ฉบับ

 

 

 

พิสูจน์มาแล้ว! 
จากผู้ใช้จริงกว่า 3,000,000 คน

 

 

 


 
'' ฝึกเพียงแค่ 40-60 ชั่วโมง แต่สามารถให้ผลลัพธ์ เหมือนฝึกทักษะภาษา และการอ่านมาแล้ว 1-2 ปี และเมื่อฝึกแล้วให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และถาวรต่อตัวผู้ใช้ "

 

 

และเนื่องจากว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ภาษาอังกฤษช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่าน และการใช้ภาษา นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้เรียน และผู้ใช้โปรแกรมได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วย
 

 

 


โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการดิสเล็กเซีย (Dyslexia) (บกพร่องในการใช้ภาษา และการอ่าน) เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ที่มีอาการดิสเล็กเซีย (Dyslexia) จะมีความผิดปกติของการได้ยิน โดยจะมีจุดอ่อนอยู่ที่การประมวลผลเสียงที่ได้ยินเป็นหลัก ซึ่งโปรแกรม Fast ForWord® จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยจะค่อย ๆ เข้าไปพัฒนา แล้วกระตุ้นให้สมองที่เกี่ยวข้องกับการฟัง การอ่าน และการใช้ภาษาถูกใช้งานซ้ำ ๆ จนเกิดการสร้างเส้นใยสมองเพิ่มมากขึ้น และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาตั้งแต่ความสามารถระดับพื้นฐานของสมอง


และเมื่อมีการทดลองใช้โปรแกรม Fast ForWord® กับผู้ที่มีอาการดิสเล็กเซีย (Dyslexia) ผลปรากฎว่าโปรแกรมนี้สามารถช่วยให้ผู้ที่มีอาการ Dyslexia อ่าน และใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง

 


 
จากภาพตัวอย่างการทำงานของสมองขณะที่เด็กมีการใช้ภาษา และอ่านหนังสือ 

 • ภาพแรกจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กปกติ
 • ภาพที่สองแสดงถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กที่มีอาการ Dyslexia
 • ภาพที่สามแสดงถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กที่มีอาการ Dyslexia หลังจากใช้โปรแกรม Fast ForWord®  เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

 
จากภาพจะสังเกตเห็นว่าการทำงานของสมองด้านการฟัง และการใช้ภาษาซึ่งเป็นส่วนที่ชื่อว่า Angular Gyrus หรือรอยนูนแองกูลาร์ ซึ่งเป็นสมองที่เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการแปลความหมายจากสิ่งที่ได้อ่าน และเขียนลงไป ที่แสดงอยู่ในวงกลมสีน้ำเงินนั้น ในเด็กปกติจะแสดงการทำงานของสมองส่วนนี้ขณะทำการอ่านหนังสือ

 

แต่ในเด็กที่มีอาการ Dyslexia สมองส่วนนี้จะไม่ปรากฏการทำงานขณะที่อ่าน ทำให้เด็กที่มีอาการนี้ ไม่สามารถอ่านสิ่งที่เห็น แล้วประมวลผลออกมาได้ แต่หลังจากที่ได้ใช้โปรแกรม Fast ForWord®  สมองส่วน Angular Gyrus ก็ปรากฏการทำงานของสมองส่วนนี้ออกมาให้เห็น และเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีอาการ Dyslexia เด็กที่มีอาการ Dyslexia ที่ได้ใช้โปรแกรม Fast ForWord®  มีการทำงานของสมองส่วนนี้ที่มากกว่า

 

 

     1.   ช่วยในการปรับปรุง "การประมวลผลเสียง"

     2.   สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสัทศาสตร์ 

           ธรรมชาติของการออกเสียง

           และการเปล่งเสียงพูด

     3.   การจดจำคำศัพท์ ไวยากรณ์ 

           และความเข้าใจ

     4.   อ่านด้วยปากเปล่า สร้างความคล่องแคล่ว 
สุดท้ายนี้ทางสถาบันก็อยากจะฝากให้นำเอาวิธีที่นำมาฝากไปปรับใช้ให้เข้ากับอาการของทุกท่านกันเยอะ ๆ นะคะ เพื่อการมีทักษะการอ่าน และการใช้ภาษาที่ดีขึ้นกว่าที่เคย


เพราะอาการนี้อาจรบกวน หรือเป็นอุปสรรคในการเรียน การทำงาน หรือการใช้ชีวิตของคุณ และเพราะอาการ Dyslexia นี้สามารถแก้ไข หรือรักษาให้ดีขึ้นได้ด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี หากรีบแก้ไขตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะช่วยลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตคุณไปได้อีกขั้นหนึ่งเลยละค่ะ
 


 
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Fast ForWord® คลิก!

สมัครโปรแกรม Fast ForWord วันนี้! 

รับส่วนลด 35% ทันที

หมดเขต 30 พ.ย. 63 นี้

 

-----------------------------------

BrainFit รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 3-18 ปี
รับคำปรึกษาจากเรา ได้แล้ววันนี้ ฟรี!
ที่ 02-656-9938 / 02-656-9915 / 091-774-3769
LINE: @brainfit_th

 

 

 

 

 

อ้างอิง: today.line.me, www.pobpad.com/dyslexia

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4