รู้หรือไม่? อาการ Dyslexia แก้ได้!!

 

รู้หรือไม่? อาการ ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) แก้ได้!!

 


 
หากคุณ คนใกล้ชิดของคุณ หรือบุตรหลานของคุณกำลังประสบกับเหตุการณ์...

 

Dyslexia

 

นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณ คนใกล้ชิดของคุณ หรือบุตรหลานที่คุณรัก อาจมีอาการ ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) ก็เป็นได้ 


แต่คุณรู้ไหม? ว่าอาการเหล่านี้สามารถแก้ไข และรักษาให้ดีขึ้นได้...

 

 
 ดิสเล็กเซีย Dyslexia คืออะไร? 


 
ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) คือภาวะผิดปกติทางด้านการอ่าน และการเรียนรู้ภาษา ผู้ที่มีภาวะนี้จะมีความยากลำบากในการแยกแยะเสียงที่ได้ยิน และมีความยากลำบาก หรือไม่สามารถอ่าน เขียน และสะกดคำ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยงเสียง กับตัวอักษรเข้าด้วยกันได้ แต่ผู้ที่มีอาการนี้จะมีระดับสติปัญญาที่เป็นปกติ 


 
 ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) มีสาเหตุมาจากอะไรกันนะ? 


โรคนี้เกิดจากสมองที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน และการใช้ภาษาทำงานบกพร่อง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นตัวการที่ทำให้เกิดภาวะนี้ แต่ได้มีข้อสันนิษฐานจากทีมแพทย์ออกมาว่า อาการนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพราะความบกพร่องของสมองที่ใช้ในเรื่องของการอ่าน และภาษา 

 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลให้เกิดอาการ Dyslexia ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ 
(Ola Ozernov-Palchik, et al., 2016)

1. ปัจจัยทางพันธุกรรม

2. ความแตกต่างของสมองแต่ละบุคคล

3. ความแตกต่างในการการรับรู้ หรือความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคล

 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการรับรู้ทำงานผิดปกติ
 • พัฒนาการทางภาษาผิดปกติและ / หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาธิ
 • ความผิดปกติของการประมวลผล ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ และ Executive functions

4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

 • ความเครียด และการประสบกับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์อื่น ๆ
 • การได้รับการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 


เรายังทราบอีกด้วยว่าการอ่านไม่ได้ใช้สมองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถอ่านได้เท่านั้น เพราะได้มีงานวิจัยเรื่อง Language,  Speech, and Hearing  Services in Schools จาก D'Mello และ Gabrieli ในปี 2018 ออกมายืนยันว่า ในการอ่านหนึ่งครั้ง เราต้องใช้สมองถึง 3 ส่วนทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะทำให้เราสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ

 1. สมองส่วน Inferior frontal lobe ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์   
 2. สมองส่วน Temporo-parietal cortex ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน และการประมวลผลเสียงที่ได้ยิน
 3. สมองส่วน Occipital temporal cortex ทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น และประมวลผลสิ่งที่เห็น


 

เมื่อเราอ่านหนังสือจะเกิดการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างสมอง 3 ส่วนนี้ โดยผ่านตัวกลางคือเส้นใยประสาทสมองดังภาพ

 

และนี่คืองานวิจัยบางส่วนที่แสดงให้เราเห็นถึงสมองส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

 

 

ในปีต่อมาจากงานวิจัยเรื่อง Auditory Thalamic Relay to the Temporal Lobe (2019) ก็ได้มีการค้นพบเพิ่มเติมว่าสมองของเด็กที่มีอาการ Dyslexia กับสมองของผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านการอ่านพบว่า  medial geniculate body (MGB)  ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดสัญญาณประสาทที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเกี่ยวกับเสียงไปยังระบบประสาทส่วนกลางนั้นมีการทำงานที่แตกต่างกัน

 

 

โดยพบว่า medial geniculate body ของผู้ที่มีอาการดิสเล็กเซีย (Dyslexia) จะมีการทำงานน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านการอ่าน และการใช้ภาษา

 

“นั่นแสดงให้เห็นว่าการฟังน่าจะเป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการดิสเล็กเซีย (Dyslexia) ได้”

 

 

หากสมองที่เกี่ยวข้องกับการฟังทำงานปกพร่องไป จะทำให้สมองทั้ง 3 ส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการอ่านไม่สามารถสร้างเส้นใยประสาทมาเชื่อมโยงกันได้ ดังนั้นจึงส่งผลให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้ที่มีทักษะการฟัง หรือ สมองที่เกี่ยวข้องกับการฟังทำงานได้ไม่ดี หรือไม่แข็งแรงนั้นมีปัญหาด้านการอ่าน และการใช้ภาษาไปด้วยนั่นเอง

 

 

เรามาลองสมมติง่าย ๆ นะคะว่า หากว่าเรามีทักษะการฟังที่ไม่แข็งแรง ไม่เที่ยงตรง เวลาที่เราได้ยินคำศัพท์ต่าง ๆ เราอาจจะฟังมันได้อย่างไม่ชัดเจน จนทำให้เสียงที่เราจำไปมันผิดไปจากความเป็นจริง เช่นคนพูดว่า "หมู" เราอาจจะได้ยินเป็น "หนู" ซึ่งเสียงที่เราจำนี้ในอนาคตเราจะเก็บมันไว้เป็นแม่แบบของเสียงของเรา

 

หากเราคิดว่าคำว่า "หมู" มันออกเสียงว่า "หนู" เราก็จะพูดไม่ชัด และไม่ถูกต้องแล้วใช่มั้ยล่ะคะ และหากเราต้องนำเสียงที่เราได้ยิน ไปจับคู่กับตัวอักษร หรือตัวสะกด เพื่ออ่านออกเสียง นั่นก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกระดับเลยล่ะค่ะ

 

 

 

ซึ่งโปรแกรม  Fast ForWord® ช่วยได้...

 

 

 

โปรแกรม Fast ForWord® โปรแกรมที่ามารถช่วยแก้ปัญหาดิสเล็กเซีย (Dyslexia) จากต้นเหตุ ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และภาษาให้กับคุณ และคนที่คุณรัก 

 

 

 


 

            

 

 

 

 

มีงานวิจัยรองรับมากกว่า 300 ฉบับ

 

 

 

พิสูจน์มาแล้ว! 
จากผู้ใช้จริงกว่า 3,000,000 คน

 

 

 


 
'' ฝึกเพียงแค่ 40-60 ชั่วโมง แต่สามารถให้ผลลัพธ์ เหมือนฝึกทักษะภาษา และการอ่านมาแล้ว 1-2 ปี และเมื่อฝึกแล้วให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และถาวรต่อตัวผู้ใช้ "

 

 

และเนื่องจากว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ภาษาอังกฤษช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่าน และการใช้ภาษา นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้เรียน และผู้ใช้โปรแกรมได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วย
 

 

 


โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการดิสเล็กเซีย (Dyslexia) (บกพร่องในการใช้ภาษา และการอ่าน) เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ที่มีอาการดิสเล็กเซีย (Dyslexia) จะมีความผิดปกติของการได้ยิน โดยจะมีจุดอ่อนอยู่ที่การประมวลผลเสียงที่ได้ยินเป็นหลัก ซึ่งโปรแกรม Fast ForWord® จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยจะค่อย ๆ เข้าไปพัฒนา แล้วกระตุ้นให้สมองที่เกี่ยวข้องกับการฟัง การอ่าน และการใช้ภาษาถูกใช้งานซ้ำ ๆ จนเกิดการสร้างเส้นใยสมองเพิ่มมากขึ้น และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาตั้งแต่ความสามารถระดับพื้นฐานของสมอง


และเมื่อมีการทดลองใช้โปรแกรม Fast ForWord® กับผู้ที่มีอาการดิสเล็กเซีย (Dyslexia) ผลปรากฎว่าโปรแกรมนี้สามารถช่วยให้ผู้ที่มีอาการ Dyslexia อ่าน และใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง

 


 
จากภาพตัวอย่างการทำงานของสมองขณะที่เด็กมีการใช้ภาษา และอ่านหนังสือ 

 • ภาพแรกจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กปกติ
 • ภาพที่สองแสดงถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กที่มีอาการ Dyslexia
 • ภาพที่สามแสดงถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กที่มีอาการ Dyslexia หลังจากใช้โปรแกรม Fast ForWord®  เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

 
จากภาพจะสังเกตเห็นว่าการทำงานของสมองด้านการฟัง และการใช้ภาษาซึ่งเป็นส่วนที่ชื่อว่า Angular Gyrus หรือรอยนูนแองกูลาร์ ซึ่งเป็นสมองที่เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการแปลความหมายจากสิ่งที่ได้อ่าน และเขียนลงไป ที่แสดงอยู่ในวงกลมสีน้ำเงินนั้น ในเด็กปกติจะแสดงการทำงานของสมองส่วนนี้ขณะทำการอ่านหนังสือ

 

แต่ในเด็กที่มีอาการ Dyslexia สมองส่วนนี้จะไม่ปรากฏการทำงานขณะที่อ่าน ทำให้เด็กที่มีอาการนี้ ไม่สามารถอ่านสิ่งที่เห็น แล้วประมวลผลออกมาได้ แต่หลังจากที่ได้ใช้โปรแกรม Fast ForWord®  สมองส่วน Angular Gyrus ก็ปรากฏการทำงานของสมองส่วนนี้ออกมาให้เห็น และเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีอาการ Dyslexia เด็กที่มีอาการ Dyslexia ที่ได้ใช้โปรแกรม Fast ForWord®  มีการทำงานของสมองส่วนนี้ที่มากกว่า

 

 

     1.   ช่วยในการปรับปรุง "การประมวลผลเสียง"

     2.   สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสัทศาสตร์ 

           ธรรมชาติของการออกเสียง

           และการเปล่งเสียงพูด

     3.   การจดจำคำศัพท์ ไวยากรณ์ 

           และความเข้าใจ

     4.   อ่านด้วยปากเปล่า สร้างความคล่องแคล่ว 
สุดท้ายนี้ทางสถาบันก็อยากจะฝากให้นำเอาวิธีที่นำมาฝากไปปรับใช้ให้เข้ากับอาการของทุกท่านกันเยอะ ๆ นะคะ เพื่อการมีทักษะการอ่าน และการใช้ภาษาที่ดีขึ้นกว่าที่เคย


เพราะอาการนี้อาจรบกวน หรือเป็นอุปสรรคในการเรียน การทำงาน หรือการใช้ชีวิตของคุณ และเพราะอาการ Dyslexia นี้สามารถแก้ไข หรือรักษาให้ดีขึ้นได้ด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี หากรีบแก้ไขตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะช่วยลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตคุณไปได้อีกขั้นหนึ่งเลยละค่ะ
 


 
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Fast ForWord® คลิก!

ลงทะเบียนวันนี้! รับส่วนลดทันที 40%

เเถม เรียนฟรีสูงสุด 2 เดือน! 

หมดเขต 31 ต.ค. 63

 

-----------------------------------

BrainFit รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 3-18 ปี
รับคำปรึกษาจากเรา ได้แล้ววันนี้ ฟรี!
ที่ 02-656-9938 / 02-656-9915 / 091-774-3769
LINE: @brainfit_th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง: today.line.me, www.pobpad.com/dyslexia

Contact Us

If you would like to have your child attend our course, or you would simply like more information, please contact us today.

BrainFit Studio Thailand 2nd floor, Ploenchit Center,
Sukhumvit Soi 2, Bangkok 10110BTS Ploenchit Station Exit 4