บรรยายพิเศษ หัวข้อ ห้องเรียนในอนาคต ปี 2030 เกิดแล้ววันนี้

 

 

บรรยายพิเศษ

 

"ห้องเรียนในอนาคต ปี 2030 เกิดแล้ววันนี้"

Future learning is faster than you think:

Student learning in 2030

 

 

 

วัน: พฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 

เวลา: 19:30 - 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย 

เหมาะสำหรับ: พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักการฝึกสมอง หลักการเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทวิทยา 

ค่าลงทะเบียน: ไม่เสียค่าใช้จ่าย


 

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write,

but those who cannot learn, unlearn, and relearn.”

- Alvin Toffler, American Writer & Futurist -

 

 

เราลองมาคุยกันเรื่องการศึกษาของเด็กนักเรียนในอนาคตข้างหน้า ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านภาษาอังกฤษเรื่อง การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 
 
จากผลงานวิจัยล่าสุด ทำให้เราได้มีความเข้าใจวิธีเรียนรู้ของสมองแล้ว ส่งผลให้เราสามารถสร้างเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากกว่า 2 เท่า เร่งรัดการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ภายในทีมได้
 
เราจะพูดถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งผู้เรียนที่ยอดเยี่ยมนั้น จะรวมการออกกำลังกายทุกวัน นอนหลับพักผ่อนเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง และควบคุมการรับประทานอาหารให้เหมาะสม เพื่อรักษาความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้คงอยู่ในระดับสูงสุด
 
และมาดูห้องเรียน ปี 2030, ข้อมูลประชากรโดยเฉลี่ยและการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร ข้อมูลการเรียนการสอนที่กำลังจะเกิดขึ้นในโรงเรียน
 
 

 

จุดประสงค์ของการเข้ารับฟัง:

  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง “อะไร (What)” และ “อย่างไร (How)” ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของสมอง
  • เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด ที่ถูกใช้ในกองทัพทหารและกับนักกีฬายอดเยี่ยมมาแล้ว
  • นำกลยุทธ์จากงานวิจัยไปปรับใช้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการสร้างประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

 
 
 
 
ผู้บรรยาย:Dr. Steven Miller ดอกเตอร์ สตีเวน มิลเลอร์
 
นักประสาทวิทยาและผู้ริเริ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ดร. สตีเวน มิลเลอร์ ได้สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและมีประสบการณ์มากมายในโครงการวิจัยด้านประสาทวิทยาและประสาทวิทยาทางปัญญา รวมถึงการริเริ่มการวิจัยมากมายภายใต้พื้นฐานของระบบประสาทวิทยา ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ของสมอง (brain plasticity) 
 
ดร. สตีฟยังได้ประพันธ์ / ร่วมเขียนสิ่งพิมพ์มากกว่า 100 ฉบับ รวมถึงผลงานการศึกษาวิจัยโปรแกรมซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์และสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
 
 

 

- ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจ LIVE Webinar เสร็จสิ้นแล้ว -

 

 

 


ท่านสามารถกดรับสมัครข่าวสารกับทาง BrainFit®

 

------------------