บรรยายพิเศษ: พัฒนาการด้านสติปัญญา

 

 

บรรยายพิเศษ

 

เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์และสติปัญญา

เพื่อเร่งประสิทธิภาพการเรียนรู้

- Supercharge Your Child's Learning Part 3 -

 

-----------

 

 

หัวข้อ: เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์และสติปัญญา เพื่อเร่งประสิทธิภาพการเรียนรู้ (Supercharge Your Child's Learning III – Boost Cognitive Skills and Intelligence to Accelerate Learning)

วัน: พฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565

เวลา: 19:30 – 20:30 น. (เวลาประเทศไทย)

รับชมผ่าน: Live Zoom Meeting

เหมาะสำหรับ: ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้บริหาร พ่อแม่ หรือท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักการฝึกสมอง หลักการเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทวิทยา

ค่าลงทะเบียน: ไม่เสียค่าใช้จ่าย!

 

 

"cognitive skills"

 

 

แม้ว่าเราจะมีการใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ หรือหาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อทบทวนบทเรียนแล้วก็ตาม แต่หากขาดการฝึกฝึนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และพื้นฐานทางด้านสติปัญญาที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้แล้ว ก็อาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ขาดประสิทธิภาพได้  ซึ่งทักษะพื้นฐานทางการคิดวิเคราะห์และสติปัญญาที่จำเป็นนี้ ได้แก่ ทักษะความจำขณะทำงาน (working memory), ทักษะสมาธิและการจดจ่อ (Attention stamina), ทักษะการยับยั้งชั่งใจ (Impulse inhibition), ทักษะความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive flexibility), และทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล (Fluid reasoning)


โดยทักษะเหล่านี้จะนำมาใช้โดยที่เราไม่รู้ตัว ทำหน้าที่เปรียบเสมือนพลังของสมองที่คอยทำหน้าที่ช่วยเหลือให้สมองสามารถประมวลผลข้อมูลในขณะที่เรากำลังฟังครู หรืออ่านหนังสือเพื่อทำความเข้าใจ หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ การมีทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญาเหล่านี้ ยังช่วยให้เราสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล วางแผน แก้ไขปัญหา คิดเชิงนามธรรม และเข้าใจรูปแบบการคิดเชิงซับซ้อนได้อีกด้วย ดังนั้นการฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางสติปัญญาเหล่านี้ให้แข็งแรงขึ้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถพิชิตและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า สมองของเราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ในทุกช่วงวัย อย่างไรก็ตาม การฝึกสมองอย่างถูกวิธีตั้งแต่วัยเด็ก จะยิ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

 

จุดประสงค์: 

  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานการคิดวิเคราะห์และสติปัญญาที่เป็นปัจจัยสำคัญทางการเรียนรู้ให้สมองได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางประสาทวิทยาที่เป็นแนวทางในการฝึกสมองที่ประสบความสำเร็จในแต่ละช่วงวัย
  • นำกลยุทธ์ไปปรับใช้เพื่อช่วยกระตุ้นสติปัญญาการเรียนรู้ให้เด็กได้อย่างรวดเร็ว

 

ผู้บรรยาย: 

Ms. Cheryl Chia - นักกายภาพบำบัดเด็ก และผู้ก่อตั้งสถาบัน BrainFit®

มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสมองอย่างถูกวิธี Cheryl ประสบความสำเร็จทางด้านการเป็นนักนักกายภาพบำบัดเด็ก และเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน BrainFit ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาทักษะพื้นฐานสมองและมีความเชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยา 
Cheryl จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Physiotherapy Studies (Paediatrics) จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และยังได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากโรงพยาบาล KK Hospital และได้ร่วมงานกับทีมนักจิตวิทยาในโรงพยาบาลอีกด้วย 


Cheryl เคยเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาที่ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงองค์กร คลินิก โรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำผู้ปกครองและเด็ก MediaCorp-SMART Parents, the Child Guidance Clinic และยังได้ถูกรับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในสถานีวิทยุช่อง Parenting Made Easy Radio 93.8 โดยจะร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกสมองอย่างไร เพื่อช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครองนำไปปรับใช้ในการดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโตอย่างชาญฉลาดและสมวัย Cheryl ยังเป็นนักเขียนและคุณแม่ของลูกสาว 2 คนอีกด้วย

 

 

 

ท่านสามารถรับชม การบรรยายย้อนหลัง คลิกเลย!

 

 

 

BrainFit® Thailand

02-656-9938 / 02-656-9939 

091-774-3769

[email protected]

Line: @brainfit_th