บรรยายพิเศษ: การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนอกห้องเรียน

 

 

บรรยายพิเศษ

[ ยกขอบเขตเพดาน สู่ความสำเร็จ Series ]

"การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนอกห้องเรียน" 

 

 

หัวข้อ: "การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนอกห้องเรียน"

วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เหมาะสำหรับ: ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้บริหาร พ่อแม่ หรือท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักการฝึกสมอง หลักการเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทวิทยา

 

 

ผู้บรรยาย:

Tom Nugent III 

ทอมมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการวิจัยทางด้านประสาทวิทยา และมีประสบการณ์การจัดการโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำ ตั้งแต่ทีมกีฬาอาชีพ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานพิเศษในกองทัพสหรัฐฯและต่างประเทศ รวมถึงนักกีฬาอีสปอร์ตและทีมกีฬาด้วย

ทอมมีประสบการณ์การทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) สำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านการป้องกัน (the Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) และไปจนถึงบริษัทภาคเอกชนที่สนับสนุนกระทรวงกลาโหมและที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประสาทวิทยาแนวประยุกต์

ทอมได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยมูลค่ากว่า 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีความพยายามในการพัฒนาด้านประสาทวิทยาแนวประยุกต์และสร้างโดเมนการเรียนรู้และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้กับธรุกิจสตาร์ทอัพหลายราย

ทอมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Princeton University และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Duke University School of Medicine

 

 

 

ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจ LIVE Webinar เสร็จสิ้นแล้ว -