7 ทักษะพื้นฐาน เพื่อการ เก่งคณิต อย่างยั่งยืนของเด็ก

 

 7 ทักษะพื้นฐานเพื่อการ เก่งคณิต อย่างยั่งยืนของเด็ก 

 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญต่อเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก เพราะมันจะช่วยให้เด็ก ๆ คิดอย่างมีเหตุผล รอบคอบ รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหา และการดำรงชีวิตของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกัน การคาดคะเนระยะทาง หรือเวลาจากสถานที่หนึ่ง ไปยังอีกที่ หรือแม้กระทั่งการชั่งตวงวัดสิ่งต่าง ๆ ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แทบทั้งสิ้น!

 

เห็นไหมคะว่าคณิตศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่สำคัญต่อเด็ก ๆ ขนาดไหน?

 

ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรที่จะช่วยกันส่งเสริมทักษะนี้ของเด็ก ๆ ให้มีความแข็งแรง เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้งานทักษะนี้ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และการดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดของเด็ก ๆ ในอนาคต

 

และเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแรงขึ้น! เก่งคณิต มากขึ้น!! คุณพ่อคุณแม่ควรเสริม 7 ทักษะนี้ให้กับพวกเขา ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง?

 

 

 7 ทักษะพื้นฐาน เพื่อการ เก่งคณิต อย่างยั่งยืนของเด็ก 

 

สมอง

 

 1. ทักษะการสังเกต 


เป็นการใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง เพื่อสำรวจรายละเอียดของสิ่งนั้น เช่น สอนให้เด็ก ๆ สังเกตวัตถุ หรือสิ่งของที่เหมือนกัน โดยเทียบจากขนาด รูปร่าง หรือสี เป็นต้น

 

 

 2. ทักษะการจัด หรือแยกประเภทของสิ่งต่าง ๆ 


เป็นความสามารถในการจัด หรือแยกประเภทของสิ่งของ สามารถฝึกได้โดยการให้เด็กแยกความเหมือน หรือความต่างของสิ่งของที่เตรียมไว้ หรือจะเป็นสิ่งที่พบเห็นก็ได้เช่นกัน และเมื่อเด็ก ๆ ฝึกแยกความเหมือน และต่างได้เป็นอย่างดีแล้ว จึงค่อยฝึกให้เด็ก ๆ จัดกลุ่มของสิ่งของที่มีความสัมพันธ์กันในท้ายที่สุด

 

 

 3. ทักษะการเปรียบเทียบ 


เป็นการใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งของ 2 ชิ้น เพื่อนำมาเปรียบเทียบลักษณะ หรือคุณสมบัติบางอย่างที่มีความเฉพาะต่อกัน เช่น เปรียบเทียบขนาด เล็กกว่า ใหญ่กว่า น้ำหนัก ความกว้าง เป็นต้น ซึ่งถ้าเด็ก ๆ สามารถทำได้ จะเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องการวัด การจัดลำดับ และการประมาณค่าต่อไป

 

 

 4. ทักษะการจัดลำดับ 


การจัดลำดับถือเป็นการเปรียบเทียบระดับสูง เพราะต้องอาศัยการเปรียบเทียบสิ่งของที่มีจำนวนมากขึ้น เพื่อทำการจัดลำดับสิ่งของเหล่านั้น การจะทำกิจกรรม หรือฝึกฝนทักษะนี้ได้ เด็ก ๆ จะต้องฝึกฝน และพัฒนาทักษะการเปรียบเทียบมาอย่างดีแล้วเสียก่อน และควรเริ่มจัดลำดับสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สิ่งให้มั่นใจก่อน แล้วจึงค่อยเพิ่มจำนวนของสิ่งที่ต้องจัดลำดับให้เด็ก ๆ การทำแบบนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ทักษะนี้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

 

 

 5. ทักษะการวัด 


ทักษะการวัดนี้เป็นทักษะที่เกิดขึ้นหลังจากที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะที่ 2-4 มาแล้ว ซึ่งเด็กจะสามารถเข้าใจเรื่องจากวัดได้โดยเข้าใจถึงความคงที่ของวัตถุเช่น สามารถเข้าใจความยาวของดินสอได้ ว่าแม้เปลี่ยนตำแหน่ง หรือทิศทางการวางดินสอไปในรูปแบบใดก็ตาม แต่ดินสอจะยังคงมีความยาวเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างกิจกรรมเกี่ยวกับการวัดก็เช่น ให้เด็ก ๆ หาขนาดความสูง หรือน้ำหนักตัวของตัวเอง หรือสิ่งของต่าง ๆ โดยกำหนดหน่วยการวัดให้พวกเขา เช่น เป็นกิโลเมตร หรือเซ็นติเมตร เป็นต้น

 


 6. ทักษะการนับ 


การนับทำไปเพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจความหมายของจำนวน และการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนจำนวน โดยการนับนี้ แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ลองหาสิ่งของ หรืออุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้ หรือเห็นเป็นภาพจำนวนให้เด็ก ๆ ดู เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถรู้ที่มาที่ไป และรู้ความหมายที่แท้จริงของจำนวนที่กำลังนับอยู่ เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การแก้ไขโจทย์ปัญหาที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนได้ในอนาคต วิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่สามารถให้เด็ก ๆ ทำได้ก็คือการให้พวกเขานับโดยยกนิ้วขึ้นมาด้วยตามจำนวนที่กำลังนับอยู่ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้ความหมายของจำนวนได้แล้วล่ะค่ะ 

 

เพราะการปล่อยให้เด็กนับเลขปากเปล่าโดยไม่รู้ที่มาที่ไปของจำนวนที่นับ จะทำให้เด็ก ๆ ไม่รู้ว่าหนึ่งคืออะไร สองคืออะไรอย่างแท้จริง และเมื่อพวกเขาต้องนำความรู้ที่ท่องไปใช้แก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ในห้องเรียน หรือแม้แต่ในชีวิตจริง อาจทำให้พวกเขาไม่สามารถนำเอาความรู้ที่มีมาใช้ได้

 

 

 7. ทักษะเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงและขนาด 


ทักษะนี้เป็นทักษะที่คุณพ่อคุณแม่แทบจะไม่ต้องส่งเสริมอะไรเพิ่มเติมให้พวกเขาเลยล่ะค่ะ เนื่องจากในการเล่น หรือการใช้ชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ มักได้พบปะ และคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแค่คุณพ่อคุณแม่หยิบสิ่งของอะไรก็ได้ใกล้ ๆ ตัว แล้วลองถามเด็ก ๆ ดูว่า ของสิ่งนี้มีรูปร่าง รูปทรงเป็นแบบไหน ถ้าเด็ก ๆ รู้ แน่นอนว่าพวกเขาจะรีบตอบคุณพ่อคุณแม่อย่างเร็วไว แต่หากเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างยาก หรือเด็ก ๆ ยังไม่เคยพบเห็น ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่จะได้สอน และอธิบายเกี่ยวกับรูปทรงเหล่านั้นให้เด็ก ๆ ไปด้วยเลย เห็นไหมล่ะคะ  ว่าการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักรูปทรง และขนาดนั้นง่ายแค่นิดเดียวเอง

 

เก่งคณิต

 

และนี่คือ 7 ทักษะพื้นฐาน ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเข้าใจ และเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ทางสถาบันก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังอ่านอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะ

 

 

ที่ BrainFit เรามีโปรแกรม  Zorbit’s Math Adventure ที่ช่วยพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้เด็ก ๆ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้อย่างตรงจุดถูกหลักพัฒนาการ ผ่านรูปแบบเกมที่มีความสนุกสนาน และหลากหลาย ไม่เพียงเท่านั้น โปรแกรมนี้ยังสามารถช่วยพัฒนา และเสริมสร้าง 7 ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ให้เด็ก ๆ ได้อีกด้วย!

 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม คลิก!

แค่เล่นเกมก็เก่งคณิตศาสตร์ได้

 

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับช่วงนี้ คลิก!!

 

 

 

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมมูลเพิ่มเติม หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่!

LINE: @brainfit_th

เพิ่มเพื่อน


จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ และ อาทิตย์  

02-656-9938 / 02-656-9939 02-656-9915

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์  091-774-3769

 

 


อ้างอิง: rajanukul.go.th/new/_admin/download/5-4560-1450069638.pdf
 

ปรึกษาฟรี หรือ ทดลองเรียนฟรี