3 อุปสรรคขัดขวางการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย

 

3 อุปสรรค ขัดขวาง การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย

 

 

คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเพราะอะไรการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะประสบผลสำเร็จ และไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จ อะไรกันนะที่เป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่ วันนี้ทางสถาบันได้ไปหา 3 สิ่งที่เป็นตัวขัดขวางการเรียนภาษาของเด็กไทยมาให้กับทุกท่านแล้วค่ะ ถ้าอยากทราบกันแล้ว... ไปดูกันเลยค่ะ!!!!

 

 

3 อุปสรรค ขัดขวาง การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย

 

 

 1. ไม่มีโอกาสได้ใช้จริง 

 

เนื่องจากเราคนไทยนั้นใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน คนส่วนใหญ่เกือบทั้งประเทศใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร และพูดคุยกันนั้นจึงเป็นเหตุผลให้คนไทยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษ และไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ฟังภาษาอังกฤษมากนัก 

 

ด้วยเหตุนี้เองทำให้การเรียนรู้ภาษายากขึ้น เพราะเมื่อเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน หรือพยายามเรียนด้วยตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์ แล้วไม่ได้รับการฝึกฝนหรือนำมาใช้จริง สิ่งที่เราได้เรียนมาจะค่อย ๆ เลือนหายไป จึงทำให้เมื่อเวลาที่เราอยากที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ การสื่อสาร เราจะต้องกลับไปเรียนเรื่องเดิมซ้ำ ๆ วนไปอย่างนี้


 

 2. เด็กคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะเรียนรู้ 

 

เนื่องจากเด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษจากที่โรงเรียนมาตั้งแต่เด็กจนโต และที่โรงเรียนจะเน้นสอนพวกแกรมม่า และไวยากรณ์ให้เด็ก และใช้การวัดผลการเรียนรู้เป็นการสอบ 

 

ซึ่งการเรียนภาษาโดยเริ่มจากการให้เด็กเข้าใจจากแกรมม่า และไวยากรณ์ถือเป็นการข้ามขั้นตอนไปเรียนรู้ในระดับที่ยากเกินไป เพราะธรรมชาติของการเรียนภาษาทุกภาษาบนโลก จะต้องเริ่มต้นจากการฟัง เมื่อฟังจนเข้าใจ แล้วจึงเริ่มพูดลอกเลียนแบบตาม หลักจากนั้นจะเป็นขั้นของการอ่าน แล้วค่อยไปเขียนตามลำดับ 

 

และเมื่อเด็ก ๆ ได้เริ่มเรียนจากขั้นตอนที่ยาก โดยไม่มีพื้นฐานของความเข้าใจมาก่อน ทำเพียงแค่จำที่ครูสอนเพื่อนำไปสอบให้ผ่าน จึงเป็นสาเหตุให้เด็ก ๆ ไม่สามารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเอง

 


 

 3. เด็กคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ 

 

เนื่องจากการไปเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน เด็กจะได้ทำแค่นั่งฟังที่คุณครูผู้สอนพูด ได้อ่าน และได้เขียนเท่านั้น ทำให้เด็ก ๆ ไม่มีแรงกระตุ้น หรือแรงจูงใจให้อยากที่เรียนภาษาอังกฤษ 

 

เมื่อไม่มีแรงกระตุ้น หรือแรงบันดาลใจให้อยากเรียนภาษาอังกฤษ ก็จะส่งผลให้เด็กไม่อยากที่จะกลับไปทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมา และฝึกฝนภาษาอังกฤษยามว่าง พอไม่ได้รับการทบทวน หรือฝึกฝนสิ่งที่เรียนมา ภาษาอังกฤษก็จะไม่ได้รับการพัฒนา ทำให้เด็กเรียนภาษาแบบย่ำอยู่กับที่นั่นเอง นี้จึงเป็นอีก 1 อุปสรรคที่ขัดขวางการประสบผลสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก


 

วันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ทราบกันแล้วว่าอะไรกันนะ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเรียนภาษาอังกฤษของลูก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง การเรียนอย่างข้ามขั้นตอน หรือการที่เด็กไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนภาษา และคิดว่ามันน่าเบื่อมาก คุณพ่อคุณแม่อาจจะนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษของลูก โดยเริ่มจากการให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาจากการฟังก่อน และทำให้การเรียนภาษาสนุกยิ่งขึ้นโดยให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาจากการ์ตูน หรือหนังเรื่องที่เด็ก ๆ สนใจ แล้วให้เด็กได้ลองใช้ภาษาอังกฤษ โดยการตั้งคำถาม หรือสมมติเหตุการณ์ที่มีคำตอบเป็นประโยคหรือคำที่อยู่ในการ์ตูน หรือหนังที่เด็กดู ให้เด็กได้มีโอกาสได้พูด และสื่อสารเป็นประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตจริงก็จะช่วยในการเรียนรู้ภาษาของเด็กได้

 


 

และทางสถาบัน BrainFit ของเสนอโปรแกรม Fast ForWord และโปรแกรม Reading Assistant ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากระดับพื้นฐาน ตั้งแต่เรื่องของการฟังไปจนถึงการอ่านระดับสูง ผ่านตัวเกมและเรื่องราวที่สนุกสนาน เด็ก ๆ จะเพลิดเพลินไปกับการเรียน และไม่คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา


 

 

 

โปรแกรม Fast ForWord®

เป็นโปรแกรมที่ได้มีการวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังจากทั่วโลก เช่น Stanford และ Harvard ซึ่งตัวโปรแกรมนี้มีงานวิจัยรองรับกว่า 250 ฉบับ เป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสมาธิ และภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง ผ่านรูปแบบเกมที่สนุกสนาน

 

 

อุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษ

 

โดยตัวโปรแกรมจะฝึกครอบคลุมทุกทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น

  • การจำแนกหน่วยย่อยของเสียง

  • การเชื่อมโยงเสียงที่ได้ยิน กับตัวอักษร เข้าด้วยกันได้

  • การอ่าน สิ่งที่เห็นได้อย่างคล่องแคล่ว

  • เพิ่มพูนคลังคำศัพท์

  • ฟัง อ่าน แล้ววิเคราะห์ภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง

 

ฝึกเพียงวันละ 30 นาทีเท่านั้น!!

 

----------------------------------------


 

 

 

โปรแกรม Reading Assistant Plus®

เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกอ่าน แล้วลองพูดภาษาอังกฤษออกมา ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน ตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยาก เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์ และการเลือกใช้ประโยค หรือคำพูดเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านเรื่องราวที่ได้อ่าน พร้อมทั้งมีเทคโนโลยี Voice Verfication ที่สามารถจับเสียงของผู้อ่านได้อย่างชัดเจน เพื่อการออกเสียงที่ถูกต้องในการพูดภาษาอังกฤษ

 

ซึ่งเจ้า Voice Verfication นี้ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยรางวัล Award of Excellence Winner จาก Tech & Learning ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าหากคุณฝึกอย่างต่อเนื่องในความเข้มข้นที่เพียงพอโปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน และสำเนียงการพูดของคุณให้เหมือนกับเจ้าของภาษาได้อย่างแน่นอน แถมคุณยังจะได้รับของแถมเป็นคลังคำศัพท์มากมายเพื่อเอาไว้ใช้ในการสื่อสารในอนาคตอีกด้วย

 

 

Fast ForWord®

Reading Assistant Plus®

เรียนออนไลน์

-----------------------------------------

 

BrainFit รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 3-18 ปี

รับคำปรึกษาจากเรา ได้แล้ววันนี้ ฟรี!

ที่ 02-656-9938 / 02-656-9915 / 091-774-3769

LINE: @brainfit_th

 

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4