เก่งคณิต ไม่ยากอย่างที่คิด หากรู้วิธีนี้...!

 

เก่งคณิต ไม่ยากอย่างที่คิด หากรู้วิธีนี้...!

 

 

คณิตศาสตร์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่วิชาเรียนเท่านั้น

ยังเป็นทักษะที่จำเป็นมากในชีวิตประจำวัน หรือเรียกได้ว่า “คณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา”

ตั้งแต่เด็กทารกจนถึงผู้สูงอายุล้วนมีทักษะทางตัวเลขหรือทักษะคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกันทั้งหมด 

 

ผู้ปกครองหลายคนอาจจะมีความกังวลในเรื่อง

 


“อยากให้ลูกเก่งคณิต เก่งเลข จะทำยังไงได้บ้างคะ?”

“ทำไมพอเป็นคณิตแล้วลูกไม่ยอมทำเลยคะ?”

“มีวิธีไหน ที่ทำให้ลูกชอบคณิตศาสตร์บ้างไหมคะ เจอตัวเลขแล้ววิ่งหนีตลอดเลย?”

 

คำถามดังกล่าวเป็นคำถามที่ทางสถาบันได้รับมาส่วนหนึ่งเลยค่ะ ทั้งวัยอนุบาล วัยประถม รวมไปถึงวัยมัธยม ด้วยเช่นกัน 

 

ทาง BrainFit จึงขอนำเสนอเรื่อง คณิตศาสตร์กับพัฒนาการของเด็ก ๆ อ้างอิงจาก

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s Cognitive Developmental Theory)

 

 

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 1-2 ปี⭐

ช่วงวัยนี้จะเป็นวัยที่เด็ก ๆ เริ่มสำรวจสิ่งของรอบตัว ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการหยิบจับ การมองดูสิ่งของระยะใกล้ - ไกล แต่ยังไม่สามารถแยกได้หรือกะระยะเบื้องต้นได้ และมีการฝึกนับจำนวนเพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยจำนวนที่นับอยู่ในช่วง 1-10 โดยคุณพ่อคุณแม่ควรเปล่งเสียงให้เด็ก ๆ ฟังบ่อย ๆ ซึ่งจะสร้างความคุ้นหูและคุ้นเคยให้เด็กเป็นอย่างดี และค่อย ๆ เพิ่มจำนวนนับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความสนใจของเด็ก ไม่เป็นการบังคับ เพราะอาจจะสร้างความกดดันและอาจจะส่งผลให้เด็กไม่ชอบการคำนวณในอนาคตได้เช่นกันค่ะ

 

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 3-4 ปี⭐

เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้ เริ่มเข้าสู่การขีดเขียน โดยคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มได้เห็นการเขียนตัวเลขตามลำดับจำนวน การนับ ลำดับ เบื้องต้นได้ และ สามารถเข้าใจสัญลักษร์ต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น ทั้งการบอกตัวเลข การบอกระยะ ตำแหน่ง การเปรียบเทียบปริมาณ มากกว่า น้อยกว่า เป็นต้น 

 

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 5-6 ปี⭐

ในช่วงวัยนี้เรียกได้ว่า เป็นช่วงยุคทองของการพัฒนาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้แข็งแรง และเป็นช่วงพัฒนาการที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นวัยที่เด็กอาจอยู่ในช่วงที่เริ่มเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล รวมไปถึงทักษะต่าง ๆ ของเด็ก ๆ พัฒนาได้มากขึ้น ทั้งในเรื่องการมองสัญลักษณ์ การแยกแยะจำนวน การเปรียบเทียบ การให้เหตุผลอย่างง่ายตามจินตนการของเด็ก ๆ และเด็กจะเริ่มเรียนรู้ในเรื่องการบวกและการลบอย่างง่าย เลขคู่ เลขคี่ เป็นต้น

 

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 7-11 ปี⭐

พัฒนาการทางด้านความคิดเป็นเหตุเป็นผล การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากทั้งสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ ตีความโจทย์คณิตศาสตร์อย่างง่ายจะค่อย ๆ พัฒนาได้ดีมากขึ้น เช่น การแบ่งกลุ่มสิ่งของ การคิดย้อนกลับ เป็นต้น แต่ยังคงคิดแบบรูปธรรมอยู่

 

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 12 ปีขึ้นไป⭐

ในวัยนี้เริ่มมองสิ่งต่าง ๆ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น คิดหาเหตุผลแล้วก็สามารถตั้งสมมติฐาน แก้ไขปัญหาได้ดีมากขึ้น วิเคราะห์และตีความโจทย์ต่าง ๆ ได้เป็นเหตุผลมากขึ้น 

 

อ้างอิงจากพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าว

 

⭐ทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กสามารถพัฒนาได้เรื่อย ๆ โดยการฝึกฝนอย่างเหมาะสม ประสบการณ์ที่ตรงตาม

ช่วงวัยพัฒนาการของเด็ก ๆ รวมไปถึงสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมขึ้นกับความสนใจของเด็ก ๆ ⭐

 

"คณิตศาสตร์ สมาธิ"

 

รู้ทฤษฎีเบื้องต้นกันแล้ว ต่อไปเราจะมาแนะนำ วิธี เก่งคณิต ไม่ยากกับ 3 สิ่งที่อยากบอก

1. เก่งคณิต ผ่านการเล่นของเล่น (Sensory Motor Play) "เก่งคณิต" 

การเล่น คือ พื้นฐานของทุก ๆ ทักษะ คณิตศาสตร์ก็เช่นกัน วิธีนี้เป็นขั้นแรกของเด็กตามช่วงวัย อย่างเช่น ช่วงวัยอนุบาล เด็กเริ่มมีจินตนาการต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งในเรื่องการเล่นบทบาทสมมติ การนับเลขง่าย 1-10 การนับบล็อกไม้ การต่อตึก เป็นต้น และจะเป็นเรื่องที่ดีมาก หากผู้ปกครองเข้าไปร่วมเล่นกับเด็ก ๆ ด้วย เพราะเด็กจะได้เข้าใจในเรื่องจำนวนผ่านการพูดคุย เล่นแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้น ประสบการณ์จากการเล่นจะทำให้เด็ก ๆ เชื่อมโยงกับทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้นได้แน่นอน                                                                                                                     

 

2.เก่งคณิต ผ่านการลองผิดลองถูก (Trial - Error) "เก่งคณิต"

เด็ก ๆ เป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง มีความกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ สิ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเก่งคณิตศาสตร์ด้วยเหมือนกันค่ะ อย่างเช่น การต่อเลโก้ให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามแบบ หรือการต่อจิ๊กซอว์ รวมไปถึงการกะปริมาณวัตถุดิบในการทำอาหารก็เป็นการลองผิดลองถูกและการฝึกฝนทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ที่เป็นหลักของคณิตศาสตร์เลยค่ะ เพราะฉะนั้น หากอยาก เก่งคณิต อย่ากลัวที่จะลองผิดลองถูกค่ะ

 

3. เก่งคณิต ผ่านเกมคณิตศาสตร์ (Mathematics Games) "เก่งคณิต" 

ในยุคปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ เข้ามามากมาย ทั้งในเรื่องของวิชาการ กิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ เกมคณิตศาสตร์ก็เช่นกัน เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เด็กมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นหากได้รับฝึกฝนอย่างเหมาะสม โดยเราขอแนะนำ เกมฝึกพื้นฐานทักษะคณิตศาสตร์ ที่ช่วยทั้งเรื่องการคำนวณ การเข้าใจหลักการเบื้องต้น การพลิกแพลงแก้ไขปัญหา และสมาธิ การจดจ่อ ของเด็ก ๆ ค่ะ


🌈Zorbit’s Math Adventure  

เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ได้พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน โดยโปรแกรมจะฝึกทักษะพื้นฐานเบื้องต้นของคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ รวมไปถึงทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การรับมืออย่างสร้างสรรค์ และ ความคิดยืดหยุ่นสำหรับชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน


✨Mathstoria

เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป. 4-6 เพื่อช่วยยกระดับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ฝึกและเรียนรู้ผ่านโปรแกรมในรูปแบบผสมผสาน ผ่านแพลตฟอร์มเกมดิจิตัลแบบโต้ตอบได้ (interactive) ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและแก้ปัญหาทักษะคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"เกม คณิตศาสตร์"

 

ทาง BrainFit จึงเชื่อมาตลอดว่า เก่งคณิต ไม่ยากอย่างที่คิด หากได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็ก ๆ แต่ละช่วงวัย และไม่ได้มีเพียงแค่เก่งคณิตอย่างเดียวเท่านั้น เด็ก ๆ ยังมีทักษะพื้นฐานต่าง ๆ เช่น สมาธิ การจดจ่อ การยับยั้งชั่งใจ และรู้ เข้าใจอารมณ์ของตัวเอง  เพื่อต่อยอดทักษะขั้นสูงที่จำเป็นในอนาคตข้างหน้าต่อไป

 

 “Children need to be taught how to think, not what to think.” – Margaret Mead 

 

 

 

เพิ่มเพื่อน

LINE: @brainfit_th 

จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ และ อาทิตย์  

02-656-9938 / 02-656-9939 02-656-9915

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์  091-774-3769

 

References

https://www.splashlearn.com/blog/kindergarten-math-curriculum/
https://www.brainfit.co.th/th/โปรแกรมพัฒนา-ทักษะคณิตศาสตร์

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4