พัฒนาการด้านการเข้าสังคมของเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไร?

 

 

พัฒนาการด้านการเข้า สังคม

ของเด็ก แต่ละช่วงวัย เป็นอย่างไร?

 

 

 

พัฒนาการด้านสังคมหมายถึง การที่บุคคลสามารถพัฒนาการแสดงออกทางพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแบบแผนที่สังคมยอมรับ เพื่อให้ได้รับการยอมรับทางสังคม และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยของตน

 

 

 

พัฒนาการด้านสังคมของเด็กตามช่วงวัยต่างๆ

 


 พัฒนาด้านสังคมของเด็กอายุ 0-1 ปี 


เด็กจะมีการหันหน้าไปหาเสียงที่เรียกชื่อตนเอง สามารถยิ้มโต้ตอบผู้อื่นได้ จะมีการลอกเลียนแบบท่าทางของคนที่ตนเองเห็น ชอบเล่นคนเดียว และเริ่มสื่อสารบอกความต้องการเบื้องต้นได้แล้ว โดยจะใช้วิธีการชี้มือ หรือส่งเสียงอ้อแอ้ออกมา 

 

 

 พัฒนาการด้านสังคมของเด็กอายุ 2 ปี 


เด็กจะเริ่มมีส่วนร่วมกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เด็กจะเริ่มเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้ว แต่จะเป็นการเล่นในลักษณะต่างคนต่างเล่นอยู่ เด็กในวัยนี้จะมีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และไม่ยอมแบ่งปันของเล่น หรือสิ่งของให้ผู้อื่น

 

 

 พัฒนาการด้านสังคมของเด็กอายุ 3 ปี 


เด็กในวัยนี้จะชอบเล่นบทบาทสมมุติ และมีการเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันมากขึ้น แต่การเล่นจะเป็นการเล่นแบบคู่ขนานกัน กล่าวคือ เด็ก ๆ จะนั่งเล่นอยู่ในบริเวณเดียวกัน เล่นของเล่นชนิดเดียวกัน แต่ต่างคนต่างเล่นของเล่นชนิดนี้คนละอัน ดังนั้นเพื่อนของเด็กในวัยนี้จะมาจากการที่เด็กมีความสนใจเหมือน ๆ กัน เด็กจะรู้จักการรอคอยมากขึ้น และเริ่มปฏิบัติตามกฎกติกาง่าย ๆ ได้แล้ว

 

 

 พัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัย 4 ปี 

 

ในวัยนี้เด็กจะเริ่มเล่นด้วยกันได้แล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นกับเพื่อนเพศเดียวกัน รู้จักการขอโทษ การให้อภัย และสามารถรับผิดชอบงานง่าย ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เก็บของเล่นที่ตัวเองเล่น เป็นต้น

 

 

 พัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัย 5 ปี 


ในวัยนี้จะสามารถเล่นกับเพื่อนได้โดยที่ไม่เลือกเพศแล้ว สามารถช่วยเหลือตัวเองโดยปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ในวัยนี้เราสามารถฝึกให้เด็กเข้าใจกติกาง่าย ๆ ด้วยการเล่นเกมที่สามารถกำหนดกติกาง่าย ๆ สัก 2-3 ข้อ

 

 

 พัฒนาการด้านสังคมของวัยเด็กตอนปลาย (6-12 ปี) 


เด็กจะให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพระหว่างตัวเองกับคนรอบข้าง ทั้งกับคนที่สนิท และไม่สนิท เด็กในวัยนี้จะต้องการที่จะมีเพื่อน และจะเลือกคบเพื่อนที่มีความคล้ายคลึงกับตนเองทั้งนิสัย และความชอบ จะชอบทำอะไรที่แสดงความเป็นกลุ่มก้อน เช่นพูดจา และแต่งตัวแบบเดียวกัน ต้องการเพื่อนที่สามารถไว้ใจได้ ให้ความสำคัญกับคำพูด และความคิดเห็นของเพื่อนมากกว่าพ่อแม่

 

 

 พัฒนาการด้านสังคมของวัยรุ่น (12-18 ปี) 


เป็นวัยที่ค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง เป็นวัยแห่งการรวมกลุ่มอย่างแท้จริง เด็ก ๆ จะสร้างวัฒนธรรมกลุ่มขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นภาษา การแต่งกาย หรือกฏต่าง ๆ เพื่อให้คนในกลุ่มปฏิบัติตาม และการรวมกลุ่มนี้จะเป็นไปโดยธรรมชาติ  ต้องการการยอมรับจากเพื่อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเลือกคบเพื่อนของเด็กวัยนี้จึงสำคัญมาก เพราะเด็กวัยนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน และไม่ค่อยอยากที่จะไปไหนมาไหนกับครอบครัวนัก และวัยนี้หากเลือกคบเพื่อนที่ดีก็จะคอยช่วยส่งเสริมกันไปในทางที่ดี กลับกันหากเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีก็จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา 

 

 


เป็นยังไงกันบ้างคะกับพัฒนาการทางสังคมที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ เมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัยแล้ว ก็จะทำให้สามารถที่จะทำความเข้าใจ และเตรียมรับมือกับลูก ๆ ที่อยู่ในวัยต่าง ๆ ได้ดีขึ้นถูกไหมคะ และจะได้ช่วยบอกช่วยสอน และช่วยส่งเสริมให้ลูกรัก มีพัฒนาการทางสังคมที่ดี เหมาะสมกับช่วงวัย

 

เพราะการมีพัฒนาการทางสังคมที่ดี จะเป็นรากฐานในการมีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เด็ก ๆค้นหาสิ่งที่ดี ที่เหมาะสมกับตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ชอบ หรือเพื่อนที่ใช่ แล้วสิ่งเหล่านี้นี่เองจะส่งผลให้พวกเขาอยู่มีสังคม หรือสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ดี ที่ส่งเสริมตัวพวกเขาเองในท้ายที่สุด

 

 

 

 

ที่ BrainFit เรามีคอร์สพัฒนาทักษะสมองพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนไหว การมอง การฟัง สมาธิ รวมไปถึงเรื่องของอารมณ์ ซึ่งทักษะด้านอารมณ์นี้ เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ที่เด็ก ๆ จะต้องใช้ในการเข้าสังคม เพื่อให้พวกเขา วางตัวได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่รักของคนรอบข้าง

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร คลิก!

 

  BrainFit Home-based Scholar

 

-----------------------------------------

BrainFit รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 7-18  ปี

รับคำปรึกษาจากเรา ได้แล้ววันนี้ ฟรี!!

ที่ 02-656-9938 / 02-656-9915 / 091-774-3769

LINE: @brainfit_th

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง: www.brainkiddy.com, minorsmartkids.com, www.brainkiddy.com, www.baanjomyut.com

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4