ช่วยลูกค้นพบ พรสวรรค์

 

ช่วยลูกค้นพบ พรสวรรค์


 

จะช่วย หา พรสวรรค์ ให้ลูก ได้อย่างไรดี?
 

       พรสวรรค์ เป็นความสามารถหรือความถนัดเฉพาะบุคคล ที่ทำให้บุคคลนั้นๆ มีความโดดเด่นกว่าคนทั่วไป บางคนเชื่อว่าพรสวรรค์เป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจพัฒนาได้ .. บางคนมีพรสวรรค์แต่อาจไม่ได้แสดงความสามารถพิเศษออกมาจนกว่าจะเริ่มโตขึ้น คุณพ่อคุณแม่อาจสงสัยว่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกมีพรสวรรค์ด้านไหนบ้าง? 

 

       นักจิตวิทยา Howard Gardner ได้พบว่า พรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษในด้านความฉลาดของมนุษย์มี 7 ด้าน ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประสบความสำเร็จ

 

วันนี้เราได้รวบรวม ความสามารถทั้ง 7 ด้าน มาให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน เพื่อที่จะได้ช่วยสังเกต ช่วย หา พรสวรรค์ ให้ลูก ให้เขาค้นพบพรสวรรค์ของเขาเองและได้ใช้พรสวรรค์ที่มีให้เป็นประโยชน์ในอนาคตค่ะ

 

1. ความสามารถทางด้านภาษา (Linguistic Intelligence)

     เด็กที่มีความถนัดด้านภาษา จะมีความสามารถในการพูด เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเข้าความหมายของคำได้ดี  สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ดี ชัดเจน

 

2. ความสามารถทางด้านการใช้เหตุผล และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)

    เด็กที่มีความถนัดด้านนี้ จะมีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอนและเป็นระเบียบ ชอบที่จะค้นหา และแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ จะมีวิธีตรวจเช็คข้อสังเกตหรือความคิดของเขา และจะมีวิธีในการคิดคำนวณ ในสมองได้อย่างรวดเร็ว

 

3. ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence)

     เด็กที่มีความถนัดด้านนี้จะมีความสามารถในการรับรู้ เรื่องของมิติของสิ่งของและความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ รอบข้าง มีความสามารถในเชิงจินตนาการแบบเห็นภาพปรากฏอยู่ตรงหน้าได้ดี

 

4. ความสามารถทางด้านดนตรี (Musical Intelligence)

     ความสามารถทางด้านดนตรีส่วนมากจะแสดงออกมาตั้งแต่ยังเล็ก เช่น มีความรู้สึกที่ไวต่อเสียงที่เขาได้ยิน โดยเขาจะฟังแยกเสียงต่าง ๆ ออก และสามารถจับจังหวะของเสียง ท่วงทำนองของเสียงต่างได้โดยง่าย หลายคนจะสนใจเครื่องดนตรีและจะพยายามที่จะเล่น

 

5. ความสามารถทางด้านร่างกาย (Bodily-Kinesthetic Intelligence)

     เด็กเหล่านี้จะมีความสามารถพิเศษด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย สามารถทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว ชอบแสดงออก

 

6. ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)

    จะมีทักษะในการเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีเพื่อนใหม่ได้เสมอ และรับรู้ความรู้สึก เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดี

 

7. ความสามารถด้านการเข้าใจตัวเอง (Intrapersonal Intelligence)

     จะมีความมั่นใจในตนเองสูง รู้ว่าตัวเองคือใคร ชอบอะไร มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน จนบางครั้งอาจดูเหมือนค่อนข้างเก็บตัว ชอบอยู่คนเดียว มีความเป็นส่วนตัว

 

       จากที่กล่าวไปข้างต้นนี้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องรีบให้ลูกรักมีความสามารถทั้ง 7 ด้านครบทั้งหมดนะคะ ในบางด้านเราต้องใช้เวลา คอยสังเกต เรียนรู้ไปพร้อมกับลูก ไม่กดดันและคอยสนับสนุนลูก ส่งเสริมทักษะของเขา เพื่อช่วย หา พรสวรรค์ ให้ลูก สิ่งที่พิเศษในตัวลูกอาจเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ที่ไม่ซ้ำกับใครเลยก็เป็นได้ค่ะ

 

หา พรสวรรค์ ให้ลูก

 

       อันที่จริงแล้วพรสวรรค์เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ และเมื่อฝึกฝนเป็นประจำก็สามารถพัฒนาความสามารถนั้นให้โดดเด่นขึ้นมาได้

 

       ที่ BrainFit เราพัฒนาศักยภาพสมองของเด็ก ๆ แต่ละด้านให้แข็งแรงเพื่อให้เด็ก ๆ มีทักษะพื้นฐานที่แข็งแรงและพร้อมเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันข้างหน้า! 🌈🌈

 

 

 

 

 

 สมัครด่วน! ฝึกก่อนเห็นผลก่อน 

 

\

 

 

 

จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ และ อาทิตย์  02-656-9938 / 02-656-9939 02-656-9915

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์  091-774-3769

 

LINE: @brainfit_th 

 

 

 

อ้างอิง : Americanbaby, healthy kids and www.thairath.co.th

ปรึกษาฟรี หรือ ทดลองเรียนฟรี