กายภาพบำบัดผ่านการเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก!

 

 กายภาพบำบัด ผ่านการเล่น 

 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก! 

 

คุณรู้หรือไม่ว่า? กายภาพบำบัด สามารถทำผ่านการเล่นได้ และการทำกายภาพบำบัดผ่านการเล่น ยังสามารถช่วยส่งเสิมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างมากมาย ทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม รวมถึงสติปัญญา 

 

เพิ่มเพื่อน

 

กายภาพบำบัด คืออะไร? 


กายภาพบำบัด (Physical therapy) คือวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงหนึ่ง ที่ช่วยป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสภาพจิตใจ รวมถึงร่างกายของคนเราให้แข็งแรงสมวัย โดยใช้วิธีการตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่นการออกกำลังการ หรือการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การดัด ดึง หรือแม้แต่การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการบำบัด เพื่อการรักษา หรือฟื้นฟู

 

 

 การ กายภาพบำบัด ผ่านการเล่น... 


เราจะใช้การเล่นเข้ามาร่วมกับการทำ กายภาพบำบัด เพื่อทำให้เด็ก ๆ เกิดความรู้สึกสนุก ไว้วางใจ และยอมให้ความร่วมมือในการฝึกมากขึ้น แถมการเล่นยังเป็นงานตามพัฒนาการของเด็ก ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะตามวัยอย่างเหมาะสมให้พวกเขาอีกด้วยนะคะ

 

วัตถุประสงค์ของการทำ กายภาพบำบัด ผ่านการเล่น


เพื่อส่งเสริม และแก้ไขเด็กที่มีปัญหาในพัฒนาการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเคลื่อนไหว ให้สามารถใช้งานพัฒนาการในด้านนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับวัยของเด็ก ๆ มากขึ้น หรือเทียบเท่าปกติมากที่สุด เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถดูแล และช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

 

กายภาพบำบัด ผ่านการเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้เด็กได้อย่างไร?


 ส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหว 


การที่เด็ก ๆ ได้วิ่งเล่น และปีนป่ายในท่าทางต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อส่วนนั้น ๆ ที่เด็ก ๆ ใช้ในการเล่นอยู่แล้ว ซึ่งการทำ กายภาพบำบัด ด้านการเคลื่อนไหวร่วมกับการเล่นก็เพียงแต่เพิ่มตัวอุปกรณ์ หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้เด็ก ๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามแบบแผนการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องลงไป เพียงแค่นี้เด็ก ๆ ก็จะได้รับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวแล้วละค่ะ

 

 ส่งเสริมทักษะด้านอารมณ์ 


การเล่นจะช่วยสร้างเสียงหัวเราะ ความสนุก รวมถึงความสุขให้เด็ก ๆ ได้ เมื่อพวกเขาได้วิ่งเล่น หรือเล่นในรูปแบบใด ๆ ก็ตามเป็นประจำ รวมทั้งเด็ก ๆ จะมีโอกาสในการเลือกเล่นสิ่งที่ตนสนใจ ซึ่งเด็ก ๆ จะได้ระบายอารมณ์ และความรู้สึกขณะเล่น แถมยังได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ดังนั้น การเล่นนี้เอง จึงสามารถช่วยพัฒนาเด็ก ให้มีอารมณ์ที่เหมาะสมตามวัยได้ 

 

 ส่งเสริมทักษะด้านการเข้าสังคม 


รวมถึงเมื่อเด็ก ๆ ได้เล่นร่วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ผ่านการลองผิดลองถูก ผ่านประสบการณ์โดยตรงซึ่งเกิดขึ้นกับตัวเอง และโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการได้ยินสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกสอนเมื่อเกิดเรื่องราวต่าง ๆ ขึ้นขณะเล่น หรือได้เห็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เองที่จะหล่อหลอมให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการทางสังคมที่เหมาะสมตามวัยได้โดยที่เด็กไม่รู้ตัวเลยละค่ะ

 

 ส่งเสริมทักษะด้านสติปัญญา 


ในการเล่นเด็ก ๆ จะได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ไหวพริบด้านต่าง ๆ เข้ามาร่วมในขบวนการเล่นเป็นทุนเดิมอยู่เเล้ว เพื่อสร้างจินตนาการเรื่องราวต่าง ๆ ขณะเล่น หรือแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบเจอในตอนที่กำลังเล่นอยู่ ดังนั้นแล้วหากเราต้องการให้เด็กได้ลองคิดวิเคราะห์ และแก้ไขสถานการณ์ในรูปแบบใด เพื่อพัฒนาสติปัญญาในด้านนั้น ๆ ของเด็ก ก็เพียงแค่เพิ่มเรื่องราวเหล่านั้นลงไปในเกม หรือกิจกรรมที่จะให้เด็ก ๆ ได้ทำในวันนั้น ๆ เพียงแค่นี้ทักษะด้านสติปัญญาของเด็ก ๆ ก็จะได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วละค่ะ

 

 

และหากเราทำ กายภาพบำบัด กระตุ้น และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม ในช่วงที่สมองของพวกเขามีการพัฒนา และกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (ตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณ 7 ปี) แม้เด็กจะมีพยาธิสภาพ หรือเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการล่าช้า สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทา และแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ไม่รุนแรง หรือในบางรายสามารถมีพัฒนาการใกล้เคียง หรือเทียบเท่าปกติได้เลยละค่ะ

 

และนี่คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ เกี่ยวกับการทำการ กายภาพบำบัด ผ่านการเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทางสถาบันก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองทุกท่าน ไม่มากก็น้อยนะคะ

 

เพิ่มเพื่อน

 

ที่ BrainFit เรามีคอร์สพัฒนาสมาธิ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานสมองทั้ง  5 ด้านที่จำเป็นต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะสมองด้านการเคลื่อนไหว การมอง การฟัง สมาธิ รวมถึงเรื่องของอารมณ์ เพื่อให้เด็ก มีทักษะสมองที่แข็งแรงสมวัย และพร้อมสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา 

02-656-9938 / 02-656-9939 / 091-774-3769

LINE: @brainfit_th

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

 

 

 


อ้างอิง: นางปวีณา เล็กพันธ์ครูชำนาญการพิเศษ (นักกายภาพบำบัด)
 

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4