ฝึกภาษาอังกฤษและฝึกสมอง Fast ForWord®

 

ฝึกภาษาอังกฤษ และฝึกสมอง

ผลที่ได้จากการ ฝึกภาษาอังกฤษ นั้นมหาศาลจริงๆ พิสูจน์แล้วโดยสถาบันชั้นนำ

 

 

 สมัครวันนี้  รับส่วนลดทันที 35% 

📢 ด่วน! สิทธิ์มีจำกัด ⭐

 

เพิ่มเพื่อน

 

ฝึกภาษาอังกฤษ และฝึกสมอง Fast ForWord®

 

 

ฝึกง่าย สนุก เริ่มต้นด้วยการฟัง!!

 

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีสมาธิในการเรียน เพลิดเพลินไปกับการฝึกภาษาอังกฤษผ่านเกมการเรียนที่สนุกสนาน

 

ฉีกกฎการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิม ๆ ที่ต้องนั่งท่องจำคำศัพท์และหลักไวยากรณ์อย่างเคร่งเครียด ด้วย Fast ForWord® โปรแกรมที่เป็นมากกว่าคู่หูในการฝึกภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะทางด้านภาษา พัฒนาตนเองไปได้อย่างก้าวกระโดด

 

Fast ForWord® เป็นโปรแกรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาตั้งแต่หน่วยย่อยของเสียงในภาษาอังกฤษ ไปจนถึงระดับประโยค และข้อความ ผ่านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่มีการวิจัยรองรับแล้วว่าสามารถช่วยเสริมสร้างเส้นใยทางสมอง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานของสมองที่จำเป็น ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

 

ระบบทันสมัย จากการวิจัยกว่า 30 ปี

ในการฝึก   Fast ForWord®  จะถูกแบ่งออกเป็น 3 series ใหญ่ ๆ โดยจะเด็กแต่ละกลุ่มอายุจะเริ่มต้นไม่เหมือนกัน ตามชาร์จที่แสดงในภาพด้านล่างนี้ 

 

 

 สมัครวันนี้  รับส่วนลดทันที 35% 

📢 ด่วน! สิทธิ์มีจำกัด ⭐

 

 เพิ่มเพื่อน

 

1. Foundations Series เป็นคอร์สพัฒนาทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับหน่วยเสียง หน่วยคำ คำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนในห้องเรียน โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลานั่งท่องจำให้เครียด เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 

         

 

2. Literacy Series ในคอร์สนี้จะช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  พัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียน ในเรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้นักเรียนที่มีข้อจำกัดในการใช้ภาษา นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน และนักเรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาดีอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาเพิ่ม จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้โปรแกรมนี้ ที่มุ้งเน้นไปที่การเสริมสร้างทักษะการประมวลผลของสมองที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาระดับปานกลาง หรือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

 

3. Reading Series เป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการคิดวิเคราะห์ ตีความและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านประมวลผลที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้เรียนพร้อม ๆ กับการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนอย่างเข้มข้น ผ่านเกมการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาแล้วว่ามีผลต่อสมองและการจดจำและช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา

และในส่วนของ Reading Series นั้นจะช่วยพัฒนาทักษะทั้ง 6 ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น

1. Phonemic Awareness การรับรู้หน่วยย่อยแต่ละหน่วยของเสียง

       

2. Phonics and Decoding  การเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษร และสามารถแปลความเสียงที่ได้ยินออกมาได้อย่างถูกต้อง

        

3. Spelling การผสมเสียงจากตัวอักษรที่เห็นให้ออกมาเป็นคำ

        

4. Fluency ความคล่องแคล่วในการอ่าน

        

5. Vocabulary เพิ่มพูนคลังคำศัพท์

        

6. Comprehension เข้าใจประโยค บริบท หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง

        

 

        

 

 

 สมัครวันนี้  รับส่วนลดทันที 35% 

📢 ด่วน! สิทธิ์มีจำกัด ⭐

 

   

   

   

   สมัครวันนี้  รับส่วนลดทันที 35% 

  📢 ด่วน! สิทธิ์มีจำกัด ⭐

   

  เพิ่มเพื่อน

   

  โปรแกรม Fast ForWord®  สามารถฝึกสมองและฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน

  อีกทั้งยังช่วยพัฒนา สมาธิ ความจำ ความเร็วในการคิด และความสามารถในการเรียงลำดับก่อนหลังอีกด้วย

   

  ร่างกายของมนุษย์นั้นจะแข็งแรงและมีสุขภาพดีได้ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือ การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวัน สมองของเราก็เช่นกัน หากได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องก็จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวัน

  สมองที่แข็งแรงนั้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาที่ถูกต้อง ฉับไว และมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ จะเกิดผลได้นั้น ก็ต้องได้รับการพัฒนามาจากการทำงานของสมองในแต่ละด้าน สมองก็ต้องการ การออกกำลังกายด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้ว นักวิทยาศาตร์ชั้นนำระดับโลก จึงได้ทำการออกแบบโปรแกรม Fast ForWord® เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการฝึกพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการดำรงชีพ

   

  จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย Stanford, USA ในปี 2003 และมหาวิทยาลัย Harvard, USAในปี 2007 นั้น จะเห็นได้ว่า โปรแกรม Fast ForWord ส่งผลให้สมองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะสามารถช่วยสร้างความแข็งแรงให้เส้นใยประสาทและการทำงานของสมองให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของทักษะด้านการอ่าน 

   

  หลังจากการฝึกฝนผ่านโปรแกรมเพียงแค่ 8 สัปดาห์ นักเรียนที่อ่อนทางด้านการอ่านนั้น สามารถพัฒนาศักยภาพของสมอง ส่งผลให้ทักษะทางด้านการอ่านพัฒนาขึ้นมากจนกลายเป็นนักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านที่ดีขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่ระบบการทำงานของสมองมีการเปลี่ยนแปลง ทักษะทางด้านอื่น ๆ เช่น ความเข้าใจในบทความที่อ่าน และทักษะทางด้านภาษาอื่น ๆ ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามลำดับ

   

  ดูวีดิโออธิบายการทำงานของ Fast ForWord คลิกเลย!

   

   

  เสียงตอบรับจากผู้ปกครองของน้องนลิน

  นักเรียนที่ได้ฝึกโปรแกรม Fast ForWord กับเรา

   

   

   

   

   

   สมัครวันนี้  รับส่วนลดทันที 35% 

  📢 ด่วน! สิทธิ์มีจำกัด ⭐

   

   

   

  ติดต่อ: ข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ทดลองเรียนฟรี
  วันจันทร์ อังคาร พุธ และเสาร์อาทิตย์ โทร 02-656-9938
  วันพฤหัส-วันศุกร์ โทร 091-774-3769

  Line: @brainfit_th

  เพิ่มเพื่อน

  หรือ กรอกข้อมูลเพิ่ม ที่นี่ และทางเราจะรีบตอบกลับโดยทันที

   

  สมัครเลย! ส่วนลดสุดพิเศษรอคุณอยู่!

  ปรึกษาฟรี หรือ ทดลองเรียนฟรี